Prikaz objav z oznako SICRIS. Pokaži vse objave
Prikaz objav z oznako SICRIS. Pokaži vse objave

petek, 09. februar 2018

Nov seznam revij BIBLIO-A za leto 2017

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo namestili nove sezname revij, ki so v letu 2017 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).

Lep pozdrav!
IZUM - Institut informacijskih znanosti
Prešernova ulica 17 | 2000 Maribor
T: +386 2 25 20 331 | F: +386 2 25 26 336 | www.izum.si | izum@izum.si


torek, 17. januar 2017

Scholarly Open Access - Beallov seznam nedosegljiv

Ameriški knjižničar Jeffrey Beall je nekaj let sestavljal sezname domnevno predatorskih revij, založb in zavajajočih metrik, ki jih je objavljal na svoji spletni strani Scholarly Open Access , ki pa od tega tedna ni več dosegljiva. To orodje je bilo v veliko pomoč pri ugotavljanju statusa revije ali založnika. Seznam sicer ni bil uradni priznan, je pa služil kot smernica pri preverjanju.

Res pa je, da so se vse pogosteje pojavljale tudi javne kritike o kriterijih in upravičenosti uvrstitve na te sezname. Tako je bilo na tem seznamu tudi nekaj revij ali založnikov, ki so bili na njih neupravičeno, so si pa kasneje težko popravile svoj ugled. Največji kritiki Jefrey-a Beall-a so celo ustvarili svojo spletno stran Scholarly Open Access, na kateri neposredno kritizirajo Jeffrey-a Beall-a in njegovo delo.

Ne vemo, zakaj je vsebina na sami spletni strani nedostopna, saj ni nikakršnega obvestila o tem. Tudi ne vemo ali bo ponovno dostopna.

V vsakem primeru svetujemo vsem, ki preverjate status revije, da preverite vsaj faktov vpliva in SNIP faktor, sezname ARRS, ter seveda uredniški odbor revije, kako dolgo revija že izhaja...

Če revija izhaja kot odprto dostopna (open access), pa lahko njen status preverite tudi na portalu DOAJ in Sherpa/Romeo.

Podrobnejša navodila pa so objavljena tudi v vodiču OSICD Na kaj je treba paziti pri presoji založnika.

ponedeljek, 19. september 2016

Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja (12. 5. 2016)

V petek, 16. 9. 2016, je bil objavljen Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja (12. 5. 2016). Med drugim v njem izveste kako:
- izvesti postopek preverjanja revij in založb,
- obravnavati ugrabljene in lažne revije, za katere uporabljamo nov termin SPORNE REVIJE,
- obravnavati sumljive konference,
- opredeliti revije, ki so izpadle iz seznama MBP,
- CIP zapisi za monografije...


torek, 16. avgust 2016

Nov "Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti"

V petek, 29. 7. 2016 je bil v Uradnem list Republike Slovenije št. 52/2016 objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik).
Pravilnik je bil po zaključku dela Usmerjevalne skupine ARRS ter obravnavah na organih ARRS, na pristojno ministrstvo posredovan 1. 12. 2015. Po uspešnem zaključku medresorskega usklajevanja in soglasju pristojnega ministrstva je Vlada Republike Slovenije dne 19. 7. 2016 sprejela sklep o seznanitvi s Pravilnikom in ga posredovala v objavo.
Novi pravilnik je dosegljiv na spletnem naslovu Uradnega lista Republike Slovenije (Uredbeni del, stran 7692) in na spletni strani ARRS.
Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v SICRIS-u bo z novim pravilnikom usklajeno predvidoma v septembru.


četrtek, 18. februar 2016

Posebnosti pri obdelavi gradiva za bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS

Tečaj je sicer bolj namenjen začetnikom pri obdelavi za potrebe bibliografij in bo na IZUM-u 18. marca 2016. Več na http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=22&type=cobiss&dogodek=98

PROGRAM
 • format COMARC/B in posebnosti vodenja bibliografij raziskovalcev
 • dodatna navodila za katalogizacijo posameznih bibliografskih enot
 • katalogizacija izvedenih del
 • dopolnjevanje baze podatkov CORES
 • priprava in izpisi bibliografij

TRAJANJE
 • 1 dan
 • 9.00–16:30
PREDAVATELJI

POGOJI
 • dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig)
 • priporočeno je dovoljenje B1 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov


PRIDOBLJENA POOBLASTILA
 • za ažuriranje baze podatkov CORES v okolju vzajemne katalogizacije
 • OPOMBE
  • Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki vodijo osebne bibliografije raziskovalcev.

sreda, 06. januar 2016

Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru v SICRIS

Obveščamo vas, da je omogočen testni dostop do storitve Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru”, ki skladno s habilitacijskimi merili Univerze v Mariboru omogoča vrednotenje bibliografije kandidata. Ker zaradi načina točkovanja bibliografije po habilitacijskih merilih popolnoma avtomatski izračun točk ni mogoč, aplikacija izračuna minimalno število točk, ki jih lahko nato kandidati po potrebi prekategorizirajo.

Storitev je dostopna preko SICRIS-a  na spletnem naslovu Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv.

Aplikacijo je pripravil IZUM ob podpori UKM in strokovnih služb rektorata. Testni izpisi so omogočeni vsem, ki so registrirani v bazi SICRIS in so v pomoč pri pripravi dokumentacije za habilitacijo.

Testno obdobje bo potekalo od 4. januarja  do 1. marca 2016.


Prosimo vas, da aplikacijo preizkusite. 

Vsa morebitna vprašanja, predloge in pripombe naslovite na  e-naslov Marka Kežmah ali Bernardo Korez  redaktorico bibliografije UM. 

ponedeljek, 07. december 2015

Rešitev za članke v lažni reviji Wulfenia (plenilski)


OSIC-i, NUK in IZUM so dorekli rešitev za članke v COBISS-u, ki so v resnici bili objavljeni v lažni reviji Wulfenia, sprva pa so bili vezani na pravo indeksrinao revijo Wulfenia.
Kreiran je nov zapis z novo ISSN številko Y508-1254. Vsi članki, objavljeni v lažni reviji,  so sedaj vezani na to revijo. Posledično je seveda spremenjeno tudi vrednotenje člankov:




Spoštovani!

V OSICD smo za lažno revijo Wulfenia journal izdelali zapis ID=33720669, NUK pa ji je določil začasno številko kontinuiranega vira Y508-1254.


Članek iz te revije se zdaj kategorizira takole:

kategorija: 1NK (S); tipologija ni verificirana
točke: 5, št. avtorjev: 1

OSICD bo obvestil kreatorje tistih zapisov, ki so predmet verifikacije za OSICD.

Lep pozdrav!

Mag. Janez Jug
Vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za družboslovje

Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja / Jože Goričar Central Social Sciences Library

Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia





petek, 02. oktober 2015

COBISS/SciMet - novo bibliometrično orodje v Sloveniji

IZUM je vzpostavil portal COBISS/SciMet za spremljanje znanstvene produkcije slovenskih avtorjev


Portal COBISS/SciMet (COBISS Science Metrics) je namenjen spremljanju znanstvene produkcije slovenskih avtorjev. Zajema podatke o delih slovenskih avtorjev iz različnih informacijskih virov in baz podatkov, kot so Web of Science (WoS), Scopus, COBISS, SICRIS, COBIB.SI, CONOR.SI, SNIP in JCR, ki se agregirajo, obdelujejo in prikazujejo po metodah scientometrije.  Portal omogoča lažje in enostavnejše iskanjepregledanalizo in obdelavo podatkov o delih (člankih) slovenskih avtorjev, objavljenih v publikacijah, ki so indeksirane v bazah WoS ali bazi Scopus, uporabnikom, ki takšne informacije in podatke potrebujejo (npr. raziskovalcem ali raziskovalnim skupinam na področju bibliometrije, citatnih analiz, evalvacije slovenskega raziskovalnega publiciranja itd.).

Portal zajema:
 • entitete registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije),
 • avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM,
 • avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI,
 • slovenske univerze z evidenčno šifro:
  • UNI-001 – Univerza v Ljubljani
  • UNI-002 – Univerza v Mariboru
  • UNI-003 – Univerza v Novi Gorici
  • UNI-004 – Univerza na Primorskem

Za razliko od podatkov v sistemu SICRIS, COBISS/SciMet zajema podatke iz WoS in Scopus tudi za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI ter za slovenske univerze, in ne glede na tipologijo del, časovno okno ali druge omejitve iz razpisov. Avtocitati se, za razliko od sistema SICRIS, ugotavljajo v bazah podatkov WoS ali Scopus.

Za entitete, registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije), za avtorje z evidenčno šifro, za avtorja z identifikacijsko številko v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI in za slovenske univerze se dnevno pripravljajo različne statistike:
 • po letih objave člankov in
 • po letih citiranosti člankov (ne glede na leto objave člankov - v statistiko je lahko zajet tudi članek starejši od začetnega leta citiranosti, če je bil citiran od tega leta naprej).
Najnižje leto objave člankov, ki so zajeti v statistikah, je za WoS 1970, za Scopus pa 1996. V statistikah po letu objave člankov se upoštevajo samo citati od začetnega leta objave, ne upoštevajo pa se citati člankov, ki so izšli pred tem letom.
Več o delovanju COBISS/SciMet lahko izveste na portalu samem, kjer prav tako lahko preverite citiranost zase, svojo raziskovalno skupino, univerzo...


sreda, 11. marec 2015

Posodobljen seznam revij v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov (ARRS)


Spoštovani!

 

Na naslovu http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/ lahko preberete obvestilo o objavi seznamov revij v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki jih pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti upošteva ARRS.

 

Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s tem sporočilom pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na telefonsko številko 02/25 20 333.

 

Lep pozdrav!

 

Apolonija Marolt Zupan

Bibliografije in SICRIS

Sektor Programska oprema

 

IZUM, Institut informacijskih znanosti

Prešernova ul. 17, 2000 Maribor


T: +386 2 2520 333

četrtek, 26. februar 2015

Spremembe vrednotenja znanstvenih monografij s področja humanistike


Vrednotenje znanstvenih monografij, konkretno na (ne)uvrščanje le-teh med izjemne dosežke A''  s področja humanistike(gl. 37. člen pravilnika). Znanstvene monografije (izdane pri domači založbi, s področja humanistike (po vrstilcu UDK (675c)), vrednotenje za humanistiko) ne štejejo več k izjemnim dosežkom. Vrednotijo pa se še vedno enako (160 točk).

37. člen pravilnika po starem (A''):

(1) Kvantitativna ocena A" (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju 5 let) pomeni Sicris točke, ki slede iz naslednjih elementov ocenjevanja:
 

 - objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije; znanstvena monografija izdana pri tuji založbi, ali pri domači založbi, če je monografija s področij humanistike (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 2 k temu pravilniku;
 - članek v prvi ali drugi reviji SCI področja;
 - članek v reviji, ki ima IF 3 krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SCI področja (cc. zgornjih 5%);
 - patent, sorta, pasma;
 - članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10%);
 - članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (za družboslovje; približno zgornjih 10%; kot IF se v zbirki Scopus uporablja faktor SNIP (Source Normalized Impact per Paper);
 - članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 - članek v A kategoriji ERIH.

37. člen pravilnika po novem (A''):

(1) Kvantitativna ocena A'' (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:
 

 • objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je določen v Prilogi 1 tega pravilnika;
 • članek v prvi ali drugi reviji SCI področja in članek v revijah z IF, večjim od 8;
 • članek v reviji, ki ima IF 3-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SCI področja (cca zgornjih 5%). Ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3;
 • patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;
 • članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10%);
 • članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje; približno zgornjih 10%);
 • članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 • kot IF se v zbirkah SCI in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper).

Primer:

Pri pripravi podatkov za razpise (1.1.2009-21.5.2014) se je upošteval še stari pravilnik in raziskovalka je takrat imela A'' enak 720.00 (za 5 znanstvenih monografij iz obdobja 2009-2014), po novem
pravilniku  se te monografije uvrščajo med zelo kakovostne dosežke (A') in pomembne dosežke (A1/2). V podatkih za razpise (1.1.2010-12.2.2015) tudi niso več upoštevane njene znanstvene monografije iz leta 2009.

in še dodatna razlaga

Je pa zato pri  A' dobilo to oceno tudi poglavje (pri čemer so na boljšem avtorji humanistike in družboslovja, ker imajo statistično večji delež teh tipov objav).

37. člen

(nadpovprečna znanstvena uspešnost)

(1) Kvantitativna ocena A'' (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:

*       objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je določen v Prilogi 1 tega pravilnika;

*       članek v prvi ali drugi reviji SCI področja in članek v revijah z IF, večjim od 8;

*       članek v reviji, ki ima IF 3-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SCI področja (cca zgornjih 5%). Ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3;

*       patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;

*       članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10%);

*       članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje; približno zgornjih 10%);

*       članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);

*       kot IF se v zbirkah SCI in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper).

Če ima revija iz kategorije A'' več kot 25% avtocitatov, se uvrsti v kategorijo A'.

 

(2) Kvantitativna ocena A' (zelo kakovostni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:

 • članek v zgornji četrtini revij SCI področja;
 • članek v zgornji polovici revij SSCI področja;
 • članek v zgornji polovici revij v zbirke Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje);
 • članek v zgornjih treh četrtinah revij v zbirke Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 • članek v A & HCI;
 • patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;
 • objava monografije ali poglavja v monografiji pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije; znanstvena monografija, izdana pri tuji ali domači založbi, če je monografija s humanističnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 1 tega pravilnika.

 

Tečaji za bibliografe na IZUM-u v letu 2015

Tudi letos načrtujejo na IZUM-u  tečaje za bibliografe in sicer:

1. Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS (za začetnike) 13. aprila in 1. oktobra

2. Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI - vprašanja iz prakse  27. marca in 5.   oktobra 2015, kjer bodo predstavljene tudi spremembe vrednotenja, ki so nastali z novim pravilnikom ARRS

Ker so se lani mesta hitro zapolnila, priporočam, da se prijavite čim prej!

Lep pozdrav, Bernarda Korez

petek, 10. januar 2014

Nova verzija "Naši v WoS in Scopus"


Naši v WoS in Scopus

 

 

Obveščamo vas, da je IZUM objavil novo verzijo servisa Naši v WoS in Scopus.

 

Namen servisa je omogočiti lažje in enostavnejše iskanje, pregled, analizo in obdelavo podatkov o delih (člankih) slovenskih avtorjev, objavljenih v publikacijah, ki so indeksirane v bazah Web of Science (WoS) ali v bazi Scopus.

 

Nova verzija vključuje statistike in primerjave citiranosti v bazah WoS in Scopus za raziskovalne skupine, projekte, programe in organizacije v sistemu SICRIS.

 

 


 

Več v obvestilu na straneh IZUM-a: http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/

 

petek, 08. marec 2013

Posodobljena vstopna točka za izpis bibliografij

Na IZUM-u so 4. marca 2013 posodobili vstopno točko za izpis bibliografij. Prejšnjima dvema opcijama za izpis osebne bibliografije in izpis bibliografij serijskih publikacij je sedaj dodana še neposredna povezava na SICRIS. Tako imamo sedaj na isti vstopni točki združene vse segmente za izpise bibliografij, ki jih nudi IZUM. Posodobljena pa je tudi grafična podoba vstopne točke.  Vključene so tudi novice s področja bibliografije.