četrtek, 26. februar 2015

Spremembe vrednotenja znanstvenih monografij s področja humanistike


Vrednotenje znanstvenih monografij, konkretno na (ne)uvrščanje le-teh med izjemne dosežke A''  s področja humanistike(gl. 37. člen pravilnika). Znanstvene monografije (izdane pri domači založbi, s področja humanistike (po vrstilcu UDK (675c)), vrednotenje za humanistiko) ne štejejo več k izjemnim dosežkom. Vrednotijo pa se še vedno enako (160 točk).

37. člen pravilnika po starem (A''):

(1) Kvantitativna ocena A" (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju 5 let) pomeni Sicris točke, ki slede iz naslednjih elementov ocenjevanja:
 

 - objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije; znanstvena monografija izdana pri tuji založbi, ali pri domači založbi, če je monografija s področij humanistike (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 2 k temu pravilniku;
 - članek v prvi ali drugi reviji SCI področja;
 - članek v reviji, ki ima IF 3 krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SCI področja (cc. zgornjih 5%);
 - patent, sorta, pasma;
 - članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10%);
 - članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (za družboslovje; približno zgornjih 10%; kot IF se v zbirki Scopus uporablja faktor SNIP (Source Normalized Impact per Paper);
 - članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 - članek v A kategoriji ERIH.

37. člen pravilnika po novem (A''):

(1) Kvantitativna ocena A'' (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:
 

 • objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je določen v Prilogi 1 tega pravilnika;
 • članek v prvi ali drugi reviji SCI področja in članek v revijah z IF, večjim od 8;
 • članek v reviji, ki ima IF 3-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SCI področja (cca zgornjih 5%). Ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3;
 • patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;
 • članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10%);
 • članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje; približno zgornjih 10%);
 • članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 • kot IF se v zbirkah SCI in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper).

Primer:

Pri pripravi podatkov za razpise (1.1.2009-21.5.2014) se je upošteval še stari pravilnik in raziskovalka je takrat imela A'' enak 720.00 (za 5 znanstvenih monografij iz obdobja 2009-2014), po novem
pravilniku  se te monografije uvrščajo med zelo kakovostne dosežke (A') in pomembne dosežke (A1/2). V podatkih za razpise (1.1.2010-12.2.2015) tudi niso več upoštevane njene znanstvene monografije iz leta 2009.

in še dodatna razlaga

Je pa zato pri  A' dobilo to oceno tudi poglavje (pri čemer so na boljšem avtorji humanistike in družboslovja, ker imajo statistično večji delež teh tipov objav).

37. člen

(nadpovprečna znanstvena uspešnost)

(1) Kvantitativna ocena A'' (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:

*       objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je določen v Prilogi 1 tega pravilnika;

*       članek v prvi ali drugi reviji SCI področja in članek v revijah z IF, večjim od 8;

*       članek v reviji, ki ima IF 3-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SCI področja (cca zgornjih 5%). Ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3;

*       patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;

*       članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10%);

*       članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje; približno zgornjih 10%);

*       članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);

*       kot IF se v zbirkah SCI in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper).

Če ima revija iz kategorije A'' več kot 25% avtocitatov, se uvrsti v kategorijo A'.

 

(2) Kvantitativna ocena A' (zelo kakovostni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:

 • članek v zgornji četrtini revij SCI področja;
 • članek v zgornji polovici revij SSCI področja;
 • članek v zgornji polovici revij v zbirke Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje);
 • članek v zgornjih treh četrtinah revij v zbirke Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 • članek v A & HCI;
 • patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;
 • objava monografije ali poglavja v monografiji pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije; znanstvena monografija, izdana pri tuji ali domači založbi, če je monografija s humanističnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 1 tega pravilnika.

 

Tečaji za bibliografe na IZUM-u v letu 2015

Tudi letos načrtujejo na IZUM-u  tečaje za bibliografe in sicer:

1. Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS (za začetnike) 13. aprila in 1. oktobra

2. Bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI - vprašanja iz prakse  27. marca in 5.   oktobra 2015, kjer bodo predstavljene tudi spremembe vrednotenja, ki so nastali z novim pravilnikom ARRS

Ker so se lani mesta hitro zapolnila, priporočam, da se prijavite čim prej!

Lep pozdrav, Bernarda Korez

četrtek, 12. februar 2015

Jaka Vadnjal: O norostih lova na znanstvene točke (2015)

V slovenskem časopisu Finance (št. 26, 2015, 5. feb. 2015) lahko preberete odzive na nov sum nepravilnosti pri objavah znanstvenih del in razmišljanja o ocenjevanju raziskovalne uspešnosti, ki se meri na podlagi zapletenega točkovalnega sistema znanstvenih objav ARRS g. Jake Vadnjala, dekana GEA College-a. Članek je dosegljiv le s šifro, lahko pa ga preberete v najbližji knjižnici, če Financ nimate naročenih.
http://www.finance.si/8816987/O-norostih-lova-na-znanstvene-to%C4%8Dke