petek, 6. september 2013

Dopolnitev programske opreme COBISS na osnovi sestankov s predstavniki OSIC in ARRS ter pobud katalogizatorjevSpoštovani!


Na osnovi sestankov s predstavniki Osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) in Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki sta potekala 16. 4. 2013 in 22. 5. 2013, ter na osnovi pobud katalogizatorjev, smo pripravili naslednje dopolnitve programske opreme COBISS:

1. V naslednjih dneh bo nameščena verzija V8.9-16 COBISS2/Katalogizacije. Novosti so:

- OSIC-i bodo lahko zaklenili prazno podpolje 001t in s tem onemogočili vnos podpolja pri zapisih, ki tipa (še) ne smejo vsebovati (npr. nekateri zapisi CIP);

- preverjanje prisotnosti podpolja 320a pri shranjevanju zapisov za prispevke s tipi 1.01, 1.02, 1.16 in pri zapisih za prispevke v zbornikih s tipi 1.06 in 1.08, če je pri zapisu za zbornik vnesen tip 2.31 ali 2.32;

- sprostitev kontrole, ki je onemogočala vnos podpolja 011a pri zapisih s tipi 1.16 in 1.17 (obveznost podpolja 4641 ostaja).

2. V COBISS3/Katalogizaciji bosta funkcionalnosti iz druge in tretje alineje prve točke realizirani tekom meseca septembra 2013.

3. Z mesecem julijem 2013 smo pričeli s pošiljanjem seznama zapisov CIP, ki so jih kreirale knjižnice pred več kot letom dni ter vsebujejo tipologijo in vsaj eno šifro raziskovalca. Zapisi CIP s tipologijo so lahko le začasni, zato jih je potrebno dopolniti.

4. V formatu ISO 690 se izpisujejo tudi opombe o nagradi (podpolje 334a).

Lep pozdrav! Apolonija Marolt Zupan, l.r. Davor Šoštarič, l.r.
Bibliografije in SICRIS DIREKTOR