ponedeljek, 21. oktober 2019

Objavljen je Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila drugi Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019) (v nadaljevanju: javni razpis).
Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov (v nadaljevanju: stroški APC) izvedeno med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019. Znanstvene objave morajo biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A'.
Javni razpis je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 ter omogoča približevanje načelom Načrta S (ang. Plan S)  zavezništva agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti in Evropske komisije (Koalicija S, ang. Coalition S). Podrobnejše informacije so dosegljive  v spletni rubriki Odprt dostop.
Rok za oddajo prijav je 25. 10. 2019 do 14. ure.
Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 450.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi zmožnostmi.

petek, 4. oktober 2019

Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj

Publikacija Science Europe »Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj«
(Bruselj, 26. septembra 2019Science Europe, evropsko krovno združenje agencij financerk in izvajalk raziskovalne dejavnosti je izdalo publikacijo z naslovom Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj (ang. Briefing paper on Open Access to Academic Books). Publikacija obravnava posebnosti akademskih knjižnih izdaj, vključno z monografijami.
Odprti dostop do raziskovalnih publikacij omogoča hiter in prost dostop do znanstvenih rezultatov in njihovo razširjanje. Vodi do večjega števila vpogledov  in uporabe publikacij. Doslej so bili v središču prehoda na odprti dostop znanstveni članki. Publikacija je nastala v zavedanju, da veliko področij znanstvenega delovanja, predvsem - vendar ne samo - v okviru družbenih ved, umetnosti in humanistike znanstvene rezultate v veliki meri objavlja v obliki knjižnih izdaj in monografij. Odprti dostop do akademskih knjižnih izdaj je zato treba upoštevati v širših politikah odprtega dostopa, ki so jih razvile raziskovalne institucije, financerji in vlade.
Dokument Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj opisuje temeljna vprašanja pri izvajanju politik odprtega dostopa do akademskih knjižnih izdaj in obravnava ključna načela, ki jih mora vzpostaviti raziskovalna skupnost.
Science Europe in njene članice so zavezane k doseganju prehoda k sistemu odprtega dostopa za javno financirane raziskave, ki vključujejo vse vrste raziskovalnih publikacij in vsa akademska področja. Nov informativni dokument Science Europe opredeljuje ključna vprašanja pri izvajanju politike odprtega dostopa za akademske knjižne izdaje in podaja priporočila za različne skupine zainteresiranih strani za spodbujanje in pospeševanje takšnih politik.
Celotna objava je na voljo: http://scieur.org/oa-books.

Inside the Fake Science Factory

Zanimivo predavanje  Svea, Suggy, Till - Inside the Fake Science Factory o nezaupanja vrednih praksah v znanosti s praktičnimi primeri. Kaj se zgodi, ko se nekaj raziskovalcev odloči, da bodo objavili pod lažnim imenom izmišljene raziskave?
Predavanje sicer traja skoraj 2 uri, a v njem izveste veliko o lažnivih praksah v znanosti (lažne revije, lažne konference...).