petek, 31. julij 2015

Pregled in reševanje problemov pri katalogizaciji, verifikaciji in vrednotenju bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (Zapisnik sestanka predstavnikov OSIC-ev, ARRS in IZUM, april-maj 2015)

Objavljen je nov zapisnik sestanka predstavnikov OSIC-ev, ARRS in IZUM, april-maj 2015 "Pregled in reševanje problemov pri katalogizaciji, verifikaciji in vrednotenju bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti" 

Glavne točke:
1. Problematika objav konferenčnih prispevkov v revijah (tip 1.08 =>1.01)
2. Plenilske založbe in plenilske revije
3. Napake v bazah podatkov
4. Slovaropisje in leksikografska dela
5. Problematika CIP-zapisov in DOI

Podrobnosti v zapisniku!

Ni komentarjev: