torek, 11. november 2014

Zbirka znanja Bibliografija


 
 
 
 
društvo dokumentalistov in informatorjev Slovenije
 
 
 
 
je sestavilo prototip zbirke znanja z delovnim naslovom BIBLIOGRAFIJE, ki se nahaja na spletnem strežniku CTK. Čeprav ima prototip šele nekaj zapisov smo predlagali, da se s posredovanjem spletnega naslova omogoči dostop do zbirke vsem članom društva ter s tem ponudi možnost preskušanja, dajanja pripomb in predlogov. S tem ponujamo možnost usmerjanja tudi drugih zainteresiranih na rešene primere iz naše prakse.

 

sreda, 1. oktober 2014

ISO standardi s področja informatike, bibliotekarstva in splošne terminologije (SIST ISO)


Na spletnem naslovu http://cezar.nuk.uni-lj.si/standardi/seznam.php so vam na voljo podatki o ISO standardih s področja informatike, bibliotekarstva in splošne terminologije, ki jih je Slovenski inštitut za standardizacijo privzel kot slovenske nacionalne standarde (SIST ISO). V mesecu septembru je bilo dodanih okrog 20 novih standardov,  nov nabor standardov pa bo sprejet predvidoma sredi novembra 2014. Med njimi bosta tudi SIST ISO 16439 Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the impact of libraries (Informatika in dokumentacija - Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic) ter slovenski prevod SIST ISO 2789: 2013 Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice.

 

Center za razvoj knjižnic

Narodna in univerzitetna knjižnica

petek, 19. september 2014

četrtek, 3. julij 2014

Bibliography ”Impact and Outcome of Libraries” compiled by Roswitha Poll, Münster 2014


Dear colleague,

 

The update of the publication Bibliography ”Impact and Outcome of Libraries” compiled by Roswitha Poll, Münster 2014 is now available as PDF file on the website of the Statistics and Evaluation Section on http://www.ifla.org/publications/publications-associated-with-the-s-e-section

 

This update is noteworthy since the International Standard on impact assessment (ISO 16439: Methods and procedures for assessing the impact of libraries) has been published recently after three years of intense work chaired by Roswitha Poll. Especially the sections “social impact”

(Chapter VI) and “financial value” (Chapter VIII) have increased considerately. Further,  a list of personal names has been added to facilitate the use of the bibliography.

 

We hope the bibliography will continue to be useful for all colleagues concerned with impact studies.

 

With best wishes

 


Markku Laitinen
Planning Officer
The National Library of Finland

VLOGA KNJIŽNIČARJEV PRI ODPIRANJU RAZISKOVALNIH PODATKOV IN VODENJU BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV 2

Na spletni strani ODK Jožeta Goričarja so objavljena predavanja z drugega dela srečanja  "Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v družboslovju (OSICD) "

Gradivo:
Kotar in Jug: Vloga knjižničarjev pri kategorizaciji in klasifikaciji znanstvenih podatkovnih publikacij v Sloveniji

Jug: Naloge OSICD pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti in sodelovanje z bibliografi

Jug: Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS

Vončina, Mur in Jug:
 Problemi pri katalogizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti

V zadnji je, od prosojnice 76 naprej, tudi seznam del, za katera bi po razpisu ARRS, prijavitelji morali podati dokazila iz COBISS-a, pa to v resnici ni mogoče.

četrtek, 19. junij 2014

V medresorskem usklajevanju dopolnitve Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Na strani ARRS sta  objavljena Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
 

Reorganizirana in posodobljena baza podatkov SNIP (Scopus)

S 6. 6. 2014 je bila nameščena reorganizirana in posodobljena baza podatkov SNIP - Source Normaliz. Impact per Paper - (brisane revije s faktorjem vpliva 0, dopolnitve faktorjev vpliva za leta 2010–2012)

VLOGA KNJIŽNIČARJEV PRI ODPIRANJU RAZISKOVALNIH PODATKOV IN VODENJU BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV

Včeraj, 18. 6. 2014, je bila v okviru FOSTER projekta izvedeno posvetovanje "VLOGA KNJIŽNIČARJEV PRI ODPIRANJU RAZISKOVALNIH PODATKOV IN VODENJU BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV". Slišali smo nekaj novosti in predstavljene so bile nekatere aktivnosti s področja odprtega dostopa.
Izvedeni sta bili dve delavnici:  Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki (ADP) in Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v družboslovju (OSICD) .

Nekaj prosojnic je že objavljenih na zgornji povezavi.

torek, 3. junij 2014

Podatki za razpise ARRS v SICRIS

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (08. 04. 2014 - Ciljni raziskovalni programi)

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (21. 5. 2014 - Programski razpis)

petek, 10. januar 2014

Nova verzija "Naši v WoS in Scopus"


Naši v WoS in Scopus

 

 

Obveščamo vas, da je IZUM objavil novo verzijo servisa Naši v WoS in Scopus.

 

Namen servisa je omogočiti lažje in enostavnejše iskanje, pregled, analizo in obdelavo podatkov o delih (člankih) slovenskih avtorjev, objavljenih v publikacijah, ki so indeksirane v bazah Web of Science (WoS) ali v bazi Scopus.

 

Nova verzija vključuje statistike in primerjave citiranosti v bazah WoS in Scopus za raziskovalne skupine, projekte, programe in organizacije v sistemu SICRIS.

 

 


 

Več v obvestilu na straneh IZUM-a: http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/