torek, 10. december 2019

Releasing a new CORE Discovery browser extension

Releasing a new CORE Discovery browser extension

CORE Discovery helps users to discover freely accessible copies of research papers. It is backed by our huge dataset of millions of full text open access papers as well as content from widely used external services beyond CORE. Discovery reduces the time it takes to access full texts of research papers and the frustration associated with hitting a paywall on the publisher's site. With CORE Discovery, you can be confident to benefit from the highest coverage of freely available copies of articles anywhere on the planet. So try it, it's free.

How it works?

Our service processes information from a wide number of authoritative scholarly data sources to discover, download and validate information about free availability of articles wherever they are located on the web. In this way, we are curating a vast database of freely available copies of articles. CORE Discovery has a preference for displaying first the open access content, originating from our approved content providers, and seeks alternative routes, providing access to free versions, only if they are not available from them.


ponedeljek, 21. oktober 2019

Objavljen je Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila drugi Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019) (v nadaljevanju: javni razpis).
Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov (v nadaljevanju: stroški APC) izvedeno med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019. Znanstvene objave morajo biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A'.
Javni razpis je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 ter omogoča približevanje načelom Načrta S (ang. Plan S)  zavezništva agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti in Evropske komisije (Koalicija S, ang. Coalition S). Podrobnejše informacije so dosegljive  v spletni rubriki Odprt dostop.
Rok za oddajo prijav je 25. 10. 2019 do 14. ure.
Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 450.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi zmožnostmi.

petek, 4. oktober 2019

Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj

Publikacija Science Europe »Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj«
(Bruselj, 26. septembra 2019Science Europe, evropsko krovno združenje agencij financerk in izvajalk raziskovalne dejavnosti je izdalo publikacijo z naslovom Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj (ang. Briefing paper on Open Access to Academic Books). Publikacija obravnava posebnosti akademskih knjižnih izdaj, vključno z monografijami.
Odprti dostop do raziskovalnih publikacij omogoča hiter in prost dostop do znanstvenih rezultatov in njihovo razširjanje. Vodi do večjega števila vpogledov  in uporabe publikacij. Doslej so bili v središču prehoda na odprti dostop znanstveni članki. Publikacija je nastala v zavedanju, da veliko področij znanstvenega delovanja, predvsem - vendar ne samo - v okviru družbenih ved, umetnosti in humanistike znanstvene rezultate v veliki meri objavlja v obliki knjižnih izdaj in monografij. Odprti dostop do akademskih knjižnih izdaj je zato treba upoštevati v širših politikah odprtega dostopa, ki so jih razvile raziskovalne institucije, financerji in vlade.
Dokument Informacija o odprtem dostopu do akademskih knjižnih izdaj opisuje temeljna vprašanja pri izvajanju politik odprtega dostopa do akademskih knjižnih izdaj in obravnava ključna načela, ki jih mora vzpostaviti raziskovalna skupnost.
Science Europe in njene članice so zavezane k doseganju prehoda k sistemu odprtega dostopa za javno financirane raziskave, ki vključujejo vse vrste raziskovalnih publikacij in vsa akademska področja. Nov informativni dokument Science Europe opredeljuje ključna vprašanja pri izvajanju politike odprtega dostopa za akademske knjižne izdaje in podaja priporočila za različne skupine zainteresiranih strani za spodbujanje in pospeševanje takšnih politik.
Celotna objava je na voljo: http://scieur.org/oa-books.

Inside the Fake Science Factory

Zanimivo predavanje  Svea, Suggy, Till - Inside the Fake Science Factory o nezaupanja vrednih praksah v znanosti s praktičnimi primeri. Kaj se zgodi, ko se nekaj raziskovalcev odloči, da bodo objavili pod lažnim imenom izmišljene raziskave?
Predavanje sicer traja skoraj 2 uri, a v njem izveste veliko o lažnivih praksah v znanosti (lažne revije, lažne konference...).

ponedeljek, 23. september 2019

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2019 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

Objavljeni so posodobljeni seznami za leto "Mednarodne bibliografske baze podatkov,
ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij BIBILO-A" in "Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij BIBLIO-B" za leto 2019, ki se upoštevajo pri kategorizaciji  po ARRS metodologiji.

četrtek, 19. september 2019

Razpis za raziskovalne projekte za leto 2020 – objava predvidoma sredi oktobra 2019, začetek financiranja ostaja julij 2020

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 bo objavljen predvidoma v sredini meseca oktobra 2019, pričetek financiranja pa je predviden v običajnem roku v juliju 2020.
Do zakasnitve pri objavi glede na napoved je prišlo zaradi postopka sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), ki ga je ARRS sprožila konec junija 2019 (več).

Predstavitev in testni dostop do spletne platforme InCites (Clarivate Analytics)Vas zanimajo bibliometrični podatki in 
imate dostop do WoS (Web of Science)? 
Vabljeni na predstavitev bibliometričnega orodja
                         

 Predstavitevspletne platforme InCites bo
v torek, 24. septembra, ob 9. uriv prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor, čitalnica ČUK, Gospejna ulica 10.
 Predstavitev in testni dostop
do spletne platforme InCites (Clarivate Analytics)

Univerzitetna knjižnica Maribor v septembru 2019 ponuja in koordinira testni dostop do spletne platforme

InCites

InCites je spletna platforma, ki omogoča vpogled v evalvacijo raziskovalnega dela. Ponudnik in producent tega orodja in podatkovne zbirke je Clarivate Analytics (prej Thomson Reuters), ki ga poznamo tudi kot ponudnika informacijskih servisov kot so Web Of Science, Journal of Citations Report …
Testni dostop do InCites je omogočen do 12. oktobra 2019. Za prijavo v servis je potreben osebni uporabniški račun, ki si ga predhodno kreirate v informacijskem servisu Web Of Science (WoS). V Incites se nato z uporabo avtorizacijskih podatkov WoS osebnega uporabniškega računa prijavite neposredno na naslovu incites.clarivate.com ali iz seznama elektronskih virov UKM. Več o viru najdete na spletni strani ponudnika.
 

Predstavitev, ki bo v angleškem jeziku, bosta izvedla Josef Jilek in Marko Zovko, predstavnika Clarivate Analytics.
Vabljeni!
Vaše mnenje o spletni platformi InCites lahko pošljete na e-naslov bojan.ostir@um.si.


sreda, 11. september 2019

Brezplačni spletni seminar: Kako objaviti znanstvene prispevke (How to get published)V sodelovanju z EIFL predstavljamo brezplačni spletni seminar z naslovom Kako objaviti znanstvene 
prispevke (How to get published), ki bo potekal 25. septembra 2019 ob 11. uri. Na njem bo Chloe Turner 
predstavila, kakšen pristop pri objavi člankov ima v svojih časopisih založba SAGE. Spletni seminar je 
namenjen avtorjem in knjižničarjem, ki pomagajo avtorjem pri objavljanju prispevkov.
 Znanstveni in strokovni časopisi vsakodnevno prejmejo veliko število kvalitetnih raziskav in imajo visoke 
kriterije objave prispevkov. Na seminarju bo predstavljeno, kako v takem okolju povečati možnosti objav 
prispevkov, npr. s primerno raziskovalno metodologijo, z izbiro pravega časopisa, s pripravo prispevka in 
s pravilnim odzivom na strokovni pregled prispevka.

Predhodno znanje ni potrebno, priporočen pa je ogled spletne strani v povezavi (predvsem dveh video vsebin):
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/how-to-get-published. Predstavitev bo trajala približno 60 minut, potem pa 
bo 30 minut namenjenih vprašanjem udeležencev.

Opozorilo! Za udeležbo na seminarju je na računalnik potrebno namestiti aplikacijo Zoom meetings preko Zoom Download Centre: https://zoom.us/download
Jezik spletnega seminarja: angleščina
https://cosec.nuk.uni-lj.si/novica/spletni-seminar-kako-objavljati-how-to-get-published

četrtek, 25. april 2019

The Price for ‘Predatory’ Publishing? $50 Million

Pred časom smo New York Times lahko prebrali o prvi večji sodbi nezaupanju vrednemu založniku Omics International iz Indije, ki bo moral povrniti kar 50 mil. USD škode. Izračunali so namreč, da si je založnik v obdobju med 201 1in 2017 toliko sredstev pridobil na nepošten način. Več o tem v članku  The Price for ‘Predatory’ Publishing? $50 Million

Veo nezaupanja vrednih založniških praksah in kako se odločiti ali gre za zaupanja vredno revijo pa lahko preberete na raziskovalne vodiču UKM Nezaupanja vredne založniške prakse