petek, 29. maj 2015

Nova predsednica Sekcije za visokošolske knjižnice Nataša Knap!


Čestitke novi predsednici sekcije Nataši Knap!
Sekcijo vodi Nataša Knap, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.
Člani Izvršnega odbora Sekcije:
  • mag. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica Biotehniške fakultete UL,
  • Kristina Pritekelj, Osrednja humanistična knjižnica, FF, UL,
  • Darko Majcenović, Centralna medicinska knjižnica, UL,
  • Martina Petan, Centralna ekonomska knjižnica UL,
  • Darja Vajs, Centralna tehniška knjižnica LJ.
Sekcija za visokošolske knjižnice skrbi za proučevanje in razreševanje strokovnih vprašanj skupnega pomena in podpira sodoben razvoj visokošolskega knjižničarstva. Zastopa strokovne interese zaposlenih v knjižnicah slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.

Sekcija za visokošolske knjižnice si prizadeva za uresničenje naslednjih ciljev:
  • pospeševanje sodobnega razvoja visokošolskega knjižničarstva,
  • vzpodbujanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami,
  • uresničevanje profesionalnih interesov zaposlenih v visokošolskih knjižnicah,
  • vzpostavljanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami in nosilci pedagoškega procesa na univerzah,
  • krepitev ugleda visokošolskih knjižnic na univerzah in v širši javnosti.   
Sekcija za visokošolske knjižnice združuje 74 slovenskih visokošolskih knjižnic. Na univerzi v Ljubljani jih deluje 41, na Univerzi v Mariboru 12, na Univerzi na Primorskem 6, na Univerzi v Novi Gorici 1 in v okviru samostojnih visokošolskih zavodov 14.

http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/visokosolske

Ni komentarjev: