ponedeljek, 23. september 2019

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2019 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

Objavljeni so posodobljeni seznami za leto "Mednarodne bibliografske baze podatkov,
ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij BIBILO-A" in "Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij BIBLIO-B" za leto 2019, ki se upoštevajo pri kategorizaciji  po ARRS metodologiji.

četrtek, 19. september 2019

Razpis za raziskovalne projekte za leto 2020 – objava predvidoma sredi oktobra 2019, začetek financiranja ostaja julij 2020

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 bo objavljen predvidoma v sredini meseca oktobra 2019, pričetek financiranja pa je predviden v običajnem roku v juliju 2020.
Do zakasnitve pri objavi glede na napoved je prišlo zaradi postopka sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), ki ga je ARRS sprožila konec junija 2019 (več).

Predstavitev in testni dostop do spletne platforme InCites (Clarivate Analytics)Vas zanimajo bibliometrični podatki in 
imate dostop do WoS (Web of Science)? 
Vabljeni na predstavitev bibliometričnega orodja
                         

 Predstavitevspletne platforme InCites bo
v torek, 24. septembra, ob 9. uriv prostorih Univerzitetne knjižnice Maribor, čitalnica ČUK, Gospejna ulica 10.
 Predstavitev in testni dostop
do spletne platforme InCites (Clarivate Analytics)

Univerzitetna knjižnica Maribor v septembru 2019 ponuja in koordinira testni dostop do spletne platforme

InCites

InCites je spletna platforma, ki omogoča vpogled v evalvacijo raziskovalnega dela. Ponudnik in producent tega orodja in podatkovne zbirke je Clarivate Analytics (prej Thomson Reuters), ki ga poznamo tudi kot ponudnika informacijskih servisov kot so Web Of Science, Journal of Citations Report …
Testni dostop do InCites je omogočen do 12. oktobra 2019. Za prijavo v servis je potreben osebni uporabniški račun, ki si ga predhodno kreirate v informacijskem servisu Web Of Science (WoS). V Incites se nato z uporabo avtorizacijskih podatkov WoS osebnega uporabniškega računa prijavite neposredno na naslovu incites.clarivate.com ali iz seznama elektronskih virov UKM. Več o viru najdete na spletni strani ponudnika.
 

Predstavitev, ki bo v angleškem jeziku, bosta izvedla Josef Jilek in Marko Zovko, predstavnika Clarivate Analytics.
Vabljeni!
Vaše mnenje o spletni platformi InCites lahko pošljete na e-naslov bojan.ostir@um.si.


sreda, 11. september 2019

Brezplačni spletni seminar: Kako objaviti znanstvene prispevke (How to get published)V sodelovanju z EIFL predstavljamo brezplačni spletni seminar z naslovom Kako objaviti znanstvene 
prispevke (How to get published), ki bo potekal 25. septembra 2019 ob 11. uri. Na njem bo Chloe Turner 
predstavila, kakšen pristop pri objavi člankov ima v svojih časopisih založba SAGE. Spletni seminar je 
namenjen avtorjem in knjižničarjem, ki pomagajo avtorjem pri objavljanju prispevkov.
 Znanstveni in strokovni časopisi vsakodnevno prejmejo veliko število kvalitetnih raziskav in imajo visoke 
kriterije objave prispevkov. Na seminarju bo predstavljeno, kako v takem okolju povečati možnosti objav 
prispevkov, npr. s primerno raziskovalno metodologijo, z izbiro pravega časopisa, s pripravo prispevka in 
s pravilnim odzivom na strokovni pregled prispevka.

Predhodno znanje ni potrebno, priporočen pa je ogled spletne strani v povezavi (predvsem dveh video vsebin):
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/how-to-get-published. Predstavitev bo trajala približno 60 minut, potem pa 
bo 30 minut namenjenih vprašanjem udeležencev.

Opozorilo! Za udeležbo na seminarju je na računalnik potrebno namestiti aplikacijo Zoom meetings preko Zoom Download Centre: https://zoom.us/download
Jezik spletnega seminarja: angleščina
https://cosec.nuk.uni-lj.si/novica/spletni-seminar-kako-objavljati-how-to-get-published