četrtek, 17. november 2016

Konferencaa »Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru«

Vabljeni k ogledu neposrednega prenosa


KONFERENCE »Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru«

Četrtek, 17. 11. 2016, od 10.00 do 16.00

ORGANIZATORJA: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v Ljubljani.
Konferenca je nacionalni dogodek projekta OpenAIRE2020, ki je financiran s sredstvi Evropske unije (Obzorje 2020, številka pogodbe 643410), in del aktivnosti v sklopu Meseca znanosti 2016.
DATUM: Četrtek, 17. november 2016
KRAJ: Konferenčna dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.


Neposredni prenos je na spodnji povezavi:

četrtek, 10. november 2016

Strokovno srečanje »Bibliografije raziskovalcev« -ODPADE!


Srečanje zaradi objektivnih razlogov žal ODPADE!

Strokovno srečanje 
»Bibliografije raziskovalcev«Bibliografije raziskovalcev
(četrtek, 24. november 2016)
(Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Kotnikova ulica 8, Ljubljana)
Strokovna srečanja na temo bibliografij raziskovalcev postajajo že tradicionalna, zato vas vabimo, da se nam tokrat prvič ali ponovno pridružite na srečanju, ki ga letos skupaj pripravljata Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in Društvo bibliotekarjev Ljubljana. Pri vodenju bibliografij raziskovalcev se slovenski bibliografi vsakodnevno srečujemo z najrazličnejšimi težavami in vprašanji. Nekatera od teh bomo poskušali osvetliti s pomočjo naših predavateljev. Spoznali bomo novosti pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti ob uvedbi novega pravilnika ARRS, razmišljali o opremi monografskega gradiva z vidika katalogizacijskih zahtev in zahtev pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, razreševali dileme pri katalogizaciji izvedenih del s poudarkom na videih in TV-oddajah ter razrešili še katero od dilem našega dela. Predvsem pa bomo poskrbeli za izmenjavo znanj, mnenj in izkušenj med predavatelji in udeleženci. 

Udeležba je za člane bibliotekarskih društev brezplačna, za nečlane pa prispevek znaša 20 €.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 21. 11. 2016, oziroma do zasedbe mest.

Veselimo se vaše udeležbe, strokovnih mnenj in izkušenj.

Dodatne informacije: Nataša Knap, e-pošta: natasa.knap@fvv.uni-mb.si

Programsko-organizacijski odbor strokovnega srečanja: Leja Borovnjak, Nataša Knap, Darko Majcenović, Martina Petan, mag. Maja Peteh, Kristina Pritekelj, mag. Darja Vajs.

Konferenca COBISS 2016

Konferenca COBISS 2016

Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM) nadaljuje z organizacijo tradicionalnih mednarodnih konferenc COBISS. Tudi letošnja konferenca COBISS 2016, ki bo potekala 22. in 23. novembra 2016 v novih prostorih IZUM v Mariboru, bo postregla s številnimi zanimivimi temami. Pričakujemo kompetentne predavatelje in verjamemo, da bo vsebina prinesla kopico privlačnih izzivov.
Po vzoru prejšnje konference bodo tudi tokrat udarne teme na sporedu prvi dan, medtem ko je drugi dan namenjen konkretnim vsebinskim tehnološkim tematikam. Med konferenco bo obilo priložnosti za medsebojna spoznavanja, obnavljanja strokovnih in osebnih znanstev ter izmenjavo izkušenj; tudi na tradicionalno večerno srečanje ne bomo pozabili.
O programskih podrobnostih vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani. Kotizacije ne bo, bo pa potrebna prijava. Prosimo vas, da si v koledarju označite 22. in 23. november in vas vabimo, da skupaj prispevamo k uspehu konference COBISS 2016.
Davor Šoštarič,
v. d. direktorja

KONFERENCA Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

ORGANIZATORJA: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v Ljubljani. 
Konferenca je nacionalni dogodek projekta OpenAIRE2020, ki je financiran s sredstvi Evropske unije (Obzorje 2020, številka pogodbe 643410), in del aktivnosti v sklopu Mesec znanosti 2016.
DATUM: Četrtek, 17. november 2016
KRAJ: Konferenčna dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.
NEPOSREDEN PRENOS: Na tej in angleški spletni strani, Facebooku in YouTubu. Po dogodku bo na voljo posnetek.
JEZIK: Tuji predavatelji bodo predstavitve izvedli v angleškem jeziku. Prevajanje iz angleškega v slovenski jezik ne bo zagotovljeno.
CILJNA SKUPINA UDELEŽENCEV: Raziskovalci, Nacionalne kontaktne točke
PRIJAVA: Udeležba je brezplačna, potrebna je prijava tukaj.
KONTAKT:
E-pošta: 
Tel. št.: 01 2418 679, 01 4784 792
PROGRAM KONFERENCE
OtvoritevModerator prof. dr. Goran Turk, prorektor Univerze v Ljubljani
10.00-10.30Pozdravni nagovori
PolitikeModerator prof. dr. Goran Turk, prorektor Univerze v Ljubljani
10.30-11.00Patrick Brenier, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Zaključki Sveta Evropske Unije glede prehoda v sistem odprte znanosti, Platforma za politiko odprte znanosti, Evropska agenda odprte znanosti 
11.00-11.30mag. Urban Krajcar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020
11.30-12.00Odmor za kavo
IzvedbaModerator prof. dr. Goran Turk, prorektor Univerze v Ljubljani
12.00-12.30Wainer Lusoli, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Evropski oblak odprte znanosti 
12.30-13.00Dr. Tony Ross-Hellauer, Znanstveni upravljavec projekta OpenAIRE2020: OpenAIRE za odprto znanost: storitve in orodja za raziskovalce, koordinatorje projektov in financerje
13.00-13.30Patrick Brenier, Evropska komisija, Direktorat za raziskave in inovacije: Raziskovalni podatki v Obzorju 2020: “Odprti kolikor je možno, zaprti kolikor je potrebno”
13.30-14.00Dr. Marijan Beg, University of Southampton: Virtualno raziskovalno okolje OpenDreamKit
14.00-14.30Odmor za kavo
Prihodnost   Moderator prof. dr. Gregor Majdič, predsednik Komisije za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani
14.30-15.00Dr. Jonathan P. Tennant, Imperial College London: Prizadevanja raziskovalca na začetku kariere za odprto znanost
15.00-16.00Okrogla miza o odprti znanosti v Sloveniji (sodelujejo predavatelji in udeleženci konference)

O PREDAVATELJIH
Patrick Brenier se je po desetletni zaposlitvi kot inženir v obrambnem sektorju v Franciji leta 2001 pridružil Evropski komisiji, kjer je sodeloval pri oblikovanju in izvajanju politik Evropske unije za povečanje intenzivnosti raziskovalne in razvojne dejavnosti (cilj 3 %), predvsem državnih pomoči raziskavam in razvoju, finančnih spodbud in prenosa znanja. Nato je prešel k ekonomskim analizam in vrednotenju raziskovalnih in inovacijskih politik držav članic EU kot dela Evropskega semestra povečane koordinacije politik, ki usmerja Strategijo Evropa 2020. Leta 2014 se je pridružil enoti, ki je odgovorna za razvoj znanstvene politike EU in podpira prehod v odprto znanost. Vodilna pobuda EU glede odprte znanosti je razvoj Evropskega oblaka odprte znanosti.
Mag. Urban Krajcar je začel kariero kot svetovalec na Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji, kjer je bil vključen v proces pridružitve Slovenije Evropski uniji. V letu 2009 je postal vodja ministrovega kabineta v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in se leta 2010 kmalu po ministrovem odstopu pridružil Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, kjer je bil vodja enote za strukturne sklade in odgovoren za izvedbo glavnih raziskovalnih in razvojnih instrumentov v okviru strukturnih skladov. Marca 2013 je bil imenovan za generalnega direktorja Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Dr. Tony Ross-Hellauer je znanstveni upravljavec projekta OpenAIRE2020 in deluje v okviru Enote za elektronsko založništvo v Deželni in univerzitetni knjižnici v Göttingenu. Ima doktorat znanosti iz infomacijskih ved (Univerza v Glasgowu, 2012), poleg naslovov magistra filozofije in magistra informacijskih ter knjižničnih študijev. Je vnet zagovornik odprte znanosti z raziskovalnim zanimanjem za e-infrastrukture, repozitorije, iskanje informacij in tudi za filozofijo ter zgodovino tehnologije.
Dr. Marijan Beg je raziskovalec na Fakulteti za inženirstvo in okolje Univerze v Southamptonu. Leta 2010 je diplomiral iz elektronskega inženirstva/mikroelektronike na Univerzi v Novem Sadu (Srbija) in leta 2011 magistriral iz nanoelektronike in nanotehnologije na Univerzi v Southamptonu. Doktorski študij je na isti univerzi zaključil leta 2016 z disertacijo o helimagnetnih nanostrukturah. Marijana raziskovalno zanimajo mikromagnetika, razvoj mikromagnetnih simulacijskih orodij, skirmioni, helimagnetizem, spintronika, magnetne nanonaprave, računalniška znanost in inženirstvo, simulacije in modeliranje ter kompleksni sistemi. Kot raziskovalec na Fakulteti za inženirstvo in okolje se ukvarja z virtualnim raziskovalnim okoljem Object Oriented MicroMagnetic Framework (OOMMF) kot delom projekta OpenDreamKit, ki je financiran iz okvirnega programa Obzorje 2020.
Dr. Jonathan P. Tennant je nedavno zaključil doktorski študij iz paleontologije na Oddelku za vede o zemlji in inženirstvo zemlje na Imperial College London. V raziskovanju se osredotoča na vzorce biorazličnosti in izumiranja vrst ter na biološka in okoljska gibala teh vzorcev kot tudi na razvoj krokodilov. Jon je zelo predan znanstvenemu komuniciranju in močno verjame, da bi znanost morala biti v javni domeni. Zelo ga zanima spremljanje in predavanja o vplivu odprte znanosti na znanstveno komuniciranje. Upravlja blog Green Tea and Velociraptors in tvita o svojih priljubljenih temah.

OSNOVNE INFORMACIJE O ODPRTI ZNANOSTI
Informacija o odprtem dostopu v O2020: V Obzorju 2020 je obvezen odprt dostop do vseh recenziranih publikacij iz sofinanciranih projektov. Z letom 2017 bo Pilot odprtih raziskovalnih podatkov razširjen na vsa razpise Obzorja 2020. Več informacij je na voljo v dokumentu Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020. Odprta dostopnost vsebine recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov, ki so obravnavani v teh publikacijah, poveča vidnost in odmevnost (citiranost) publikacij. Dokument Informacija o odprtem dostopu do recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov v programu Obzorje 2020
Odprti raziskovalni podatki - navodila in usposabljanja Arhiva družboslovnih podatkov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani:

ponedeljek, 19. september 2016

Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja (12. 5. 2016)

V petek, 16. 9. 2016, je bil objavljen Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja (12. 5. 2016). Med drugim v njem izveste kako:
- izvesti postopek preverjanja revij in založb,
- obravnavati ugrabljene in lažne revije, za katere uporabljamo nov termin SPORNE REVIJE,
- obravnavati sumljive konference,
- opredeliti revije, ki so izpadle iz seznama MBP,
- CIP zapisi za monografije...


torek, 16. avgust 2016

Nov "Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti"

V petek, 29. 7. 2016 je bil v Uradnem list Republike Slovenije št. 52/2016 objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik).
Pravilnik je bil po zaključku dela Usmerjevalne skupine ARRS ter obravnavah na organih ARRS, na pristojno ministrstvo posredovan 1. 12. 2015. Po uspešnem zaključku medresorskega usklajevanja in soglasju pristojnega ministrstva je Vlada Republike Slovenije dne 19. 7. 2016 sprejela sklep o seznanitvi s Pravilnikom in ga posredovala v objavo.
Novi pravilnik je dosegljiv na spletnem naslovu Uradnega lista Republike Slovenije (Uredbeni del, stran 7692) in na spletni strani ARRS.
Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v SICRIS-u bo z novim pravilnikom usklajeno predvidoma v septembru.


V izpis osebnih bibliografij iz COBISS-a vključena tudi alternativna metrika Altmetrics

Altmetrika upošteva vpliv oz. odmevnost raziskovalnega dela na spletu in omogoča avtomatizirano ažuriranje novih omemb in dogodkov. Zajema podatke družbenih omrežij (Twitter, Facebook, Google+ …), spletnih dnevnikov raziskovalcev, javno dostopnih dokumentov, novičarskih portalov in revij, referenčnih orodij (Mendeley ipd.) ter drugih virov informacij, kot so Wikipedia, Youtube, Reddit itd.
Altmetrika je netradicionalna metoda merjenja vpliva v znanstvenem publiciranju in lahko služi kot dopolnilo klasičnim metodam merjenja, kot sta število citatov in h-indeks. V avtomatizirano vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela altmetrika ni vključena.
Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:
brezPrikaz altmetrike ni vključen.
  
AltmetricPri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI, URL, URN ali ISBN je vključen prostodostopni prikaz odmevnosti podjetja Altmetric.
 Primer:
  
 
  
Altmetric (strnjeni prikaz)Pri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI, URL, URN ali ISBN je vključen prostodostopni prikaz odmevnosti podjetja Altmetric v strnjeni obliki.
 Primer:
  
 
Article has an altmetric score of 2457
Prikaz altmetrike je možen le v formatu izpisa HTML in v formatu bibliografske enote ISO oz. IEEE.
Vir: http://home.izum.si/COBISS/bib/Help_SI.html#altmetrics

petek, 15. julij 2016

Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI

Ne pozabite, 3. novembra 2016!

Program tečaja sledi najbolj perečim vprašanjem, ki jih imajo katalogizatorji pri svojem delu. Običajno so to:
 • novosti v tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS
 • dodatna navodila za katalogizacijo posameznih bibliografskih enot
 • bibliografije raziskovalcev in bibliografije, namenjene spremljanju raziskovalne dejavnosti
 • novosti v programski opremi Bibliografije in v informacijskem sistemu SICRIS
 • vodenje osebnih bibliografij za posamezne vrste izvedenih del
 • glavne definicije, koncepti in kategorije iz domače in svetovne prakse katalogizacije elektronskih virov
 • druga vprašanja in dileme
 • odprta vprašanja

torek, 26. april 2016

Javna razprava - Predlog Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti

Na Biblioblogu so objavili:

V skladu z določili 29. in 39.b člena novega Zakona o knjižničarstvu je Ministrstvo za kulturo v predvidenem roku pripravilo predlog novega Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti, ki je z obrazložitvijo in spremljujočimi merili objavljen na e-upravi (Predlogi predpisov) in na spletni strani Ministrstva za kulturo na naslovuhttp://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/predpisi_v_pripravi_2016/. Na podlagi pripravljenega predloga je zaželeno tvorno sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti, morebitne konstruktivne odzive pričakujejo do 19. maja 2016. Društva kot samostojne pravne osebe seveda lahko posreduje svoja stališča neposredno na ministrstvo, vsi ostali, ki smo povezani pod ZBDS in želimo sodelovati, pa posredujmo svoja stališča pisno na naslov ZBDS (elektronski naslovinfo@zbds-zveza.si) do 6. maja 2016. Seja Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, ki bo prvi pretresel in obravnaval prispele predloge, bo že 9. maja in prav je, da imamo knjižničarji do takrat že vsaj do neke mere usklajena in izoblikovana stališča.

Vabljeni k sodelovanju!

četrtek, 21. april 2016

Strokovni posvet "Priložnosti in pasti elektronskega založništva" na Arnes Video portalu

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da si lahko predavanja posveta "Priložnosti in pasti elektronskega založništva", ki je potekal 4. februarja v UKM v soorganizaciji Univerzitetne knjižnice Maribor in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ogledate na Arnes Video portalu:

doc. dr. Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM)

izr. prof. dr. Janja Hojnik (Pravna fakulteta UM)

doc. dr. Igor Žiberna (Filozofska fakulteta,  UM)

dr. Vesna Mia Ipavec, Darja Kukovič, izr. prof. dr. Borut Jereb (Fakulteta za logistiko,  UM)
 
izr. prof. dr. Milan Ojsteršek (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM)

Primož Svetek (Primož Svetek, s.p.)

izr. prof. dr. Franci Gabrovšek (Inštitut za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU)

Nataša Knap, moderatorka (Fakulteta za varnostne vede UM)

Vabimo vas k ogledu predavanj in posredovanju tega obvestila!

Lep pozdrav,

Bernarda Korez


četrtek, 18. februar 2016

Posebnosti pri obdelavi gradiva za bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS

Tečaj je sicer bolj namenjen začetnikom pri obdelavi za potrebe bibliografij in bo na IZUM-u 18. marca 2016. Več na http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=22&type=cobiss&dogodek=98

PROGRAM
 • format COMARC/B in posebnosti vodenja bibliografij raziskovalcev
 • dodatna navodila za katalogizacijo posameznih bibliografskih enot
 • katalogizacija izvedenih del
 • dopolnjevanje baze podatkov CORES
 • priprava in izpisi bibliografij

TRAJANJE
 • 1 dan
 • 9.00–16:30
PREDAVATELJI

POGOJI
 • dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig)
 • priporočeno je dovoljenje B1 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov


PRIDOBLJENA POOBLASTILA
 • za ažuriranje baze podatkov CORES v okolju vzajemne katalogizacije
 • OPOMBE
  • Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki vodijo osebne bibliografije raziskovalcev.