torek, 22. december 2015

Nov zakon o knjižničarstvu "Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU (ZKnj-1A)"


Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, peti odstavek 56. člena zakona pa se začne uporabljati 1. januarja 2018.


"Z A K O N  O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU (ZKnj-1A)"   (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015)


Prejšnji zakon o knjižničarstvu:

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)   (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 8. 11. 2001)

Vsebinsko vezan zakon:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002)

ponedeljek, 7. december 2015

Rešitev za članke v lažni reviji Wulfenia (plenilski)


OSIC-i, NUK in IZUM so dorekli rešitev za članke v COBISS-u, ki so v resnici bili objavljeni v lažni reviji Wulfenia, sprva pa so bili vezani na pravo indeksrinao revijo Wulfenia.
Kreiran je nov zapis z novo ISSN številko Y508-1254. Vsi članki, objavljeni v lažni reviji,  so sedaj vezani na to revijo. Posledično je seveda spremenjeno tudi vrednotenje člankov:
Spoštovani!

V OSICD smo za lažno revijo Wulfenia journal izdelali zapis ID=33720669, NUK pa ji je določil začasno številko kontinuiranega vira Y508-1254.


Članek iz te revije se zdaj kategorizira takole:

kategorija: 1NK (S); tipologija ni verificirana
točke: 5, št. avtorjev: 1

OSICD bo obvestil kreatorje tistih zapisov, ki so predmet verifikacije za OSICD.

Lep pozdrav!

Mag. Janez Jug
Vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za družboslovje

Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja / Jože Goričar Central Social Sciences Library

Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

ponedeljek, 30. november 2015

ProQuest: podpora knjižnicam in raziskovalcem v Sloveniji

Na povezavi di lahko preberete osnovne inofrmacije o ProQuestovi ponudbi, pogledate kratek intervju z Mihaelom Leutscherjem iz ProQuesta in prezentacijo Mihaela Leutschnerja in Eve Czegledi o ProQuestovi novi platformi.

http://blog.cobiss.si/2015/11/17/proquest-podpora-knjiznicam-in-raziskovalcem-v-sloveniji/

petek, 23. oktober 2015

Beall's list ali DOAJ?

Avtorji imajo na razpolago več orodij za preverjanje in izbor revije oz. založnika, v kateri bodo objavljali svoja dela.

Ena izmed pasti so tako imenovane predatorske revije in predatorski založniki. Za odprto dostopne revije sta najbolj (pri)znani orodji za odkrivanje le teh  Beall's list - seznam nezanesljivih založnikov, in DOAJ - seznam preverjenih, kvalitetnih revij in založnikov.

Mnogo raziskovalcev, založnikov, knjižnic po svetu priporoča uporabo DOAJ seznama, saj je postopek izbora za razvrstitev natančnejši in merila bolj tranparentna.


Vir: Graham Steel (http://www.openaccessweek.org/photo/beall-v-doaj?context=latest)

ponedeljek, 12. oktober 2015

THINK CHECK SUBMIT

Obveščamo vas, da je na razpolago novo prosto dostopno orodje THINK CHECK SUBMIT , ki vam omogoča lažje odkrivanje lažnih revij in založnikov. S tem orodjem si lahko pomagate, ko se odločate v kateri reviji, pri katerem založniku, boste objavili svoje delo.
Orodje so razvili  pri DOAJ, v projektu sodelujejo:

- Association of Learned & Professional Society Publishers (ALPSP),
-  BioMed Central,
-  Directory of Open Access Journals (DOAJ),
-  INASP,
-  International Standard Serial Number organization (ISSN),
-  Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries      (LIBER),
-  Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA),
-  Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC),
-  Springer Nature,
-  International Association of STM Publishers (STM),
-  Ubiquity Press,
-  UKSG

 in posamezni založniki.Raziskovalni vodič "Nepoštene založniške prakse v akademskem okolju" Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja

Obveščamo vas, da je Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja na FDV v Ljubljani odprla nov raziskovalni vodič "Nepoštene založniške prakse v akademskem okolju" .

V tem raziskovalnem vodiču lahko najdete pogosta vprašanja, nasvete pri izbiri založnika ali revije, nekatere konkretne primere lažnih revij.


sreda, 7. oktober 2015

Nepoštene založniške prakse v akademskem okolju

V OSICD so pripravili zelo uporaben in priročen portal o nepoštenih založniških praksah v akademskem okolju


V vednost pošiljamo informacije ter seznam »ugrabljenih revij« (hijacked journals), ki so ponaredki pravih, uveljavljenih (IF)  revij.
To so fingirane e-revije,  objavljene praviloma v odprtem dostopu.  »Prave« lahko izhajajo tudi v tiskani verziji.   Gre za to, da ponarejevalci ponaredijo vse: prevzamejo naslov, ISSN  in na nekem »x« serverju uredijo spletno stran revije, ki je vizualno čisto podobna pravi (nabor barv, fotografij, tipografija, struktura informacij), ipd.

Avtor mora postati pozoren, če dobi za objavo »povabilo«, potem pa v nenormalno hitrem času nazaj recenzijo (v 1 tednu do mesec dni)  in hkrati zahtevek za plačilo objave.

Bibliotekarji bi morali biti pozorni pri  nenavadni strukturi oz. naslovu v url-ju: pravi je na neki uveljavljeni instituciji: http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/210226w_DE.htm?seite=15
ponaredek pa na neznanem serverju:   http://www.multidisciplinarywulfenia.org/

Preveriti je treba informacije v bazi ISSN,  v ULRICH-u in  pregledati (morebitne variantne) domače spletne strani revije (pozor na glavne urednike in odgovorne  osebe, ipd.).   Pri pojavu suma je potrebno zahtevati tiskano varianto revije (če obstaja v ISSN bazi in/ali ULRICH-u informacija o tiskani verziji ). 

Žal, pa nič od tega ne nudi popolne gotovosti. Predatorske prakse (začasno) preslepijo tudi servisa Scopus in Wos.

Hijacked Journals:
Archives des Sciences
Ayer Also here
Ephemera Also here.
Sylwan (English ed.)Lep pozdrav,

Mira Vončina
Bibliotekarka – visokošolska sodelavka

Osrednji specializirani informacijski center (OSIC)
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences
Univerza v Ljubljani /University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, www.odkjg.fdv.uni-lj.si


petek, 2. oktober 2015

COBISS/SciMet - novo bibliometrično orodje v Sloveniji

IZUM je vzpostavil portal COBISS/SciMet za spremljanje znanstvene produkcije slovenskih avtorjev


Portal COBISS/SciMet (COBISS Science Metrics) je namenjen spremljanju znanstvene produkcije slovenskih avtorjev. Zajema podatke o delih slovenskih avtorjev iz različnih informacijskih virov in baz podatkov, kot so Web of Science (WoS), Scopus, COBISS, SICRIS, COBIB.SI, CONOR.SI, SNIP in JCR, ki se agregirajo, obdelujejo in prikazujejo po metodah scientometrije.  Portal omogoča lažje in enostavnejše iskanjepregledanalizo in obdelavo podatkov o delih (člankih) slovenskih avtorjev, objavljenih v publikacijah, ki so indeksirane v bazah WoS ali bazi Scopus, uporabnikom, ki takšne informacije in podatke potrebujejo (npr. raziskovalcem ali raziskovalnim skupinam na področju bibliometrije, citatnih analiz, evalvacije slovenskega raziskovalnega publiciranja itd.).

Portal zajema:
 • entitete registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije),
 • avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM,
 • avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI,
 • slovenske univerze z evidenčno šifro:
  • UNI-001 – Univerza v Ljubljani
  • UNI-002 – Univerza v Mariboru
  • UNI-003 – Univerza v Novi Gorici
  • UNI-004 – Univerza na Primorskem

Za razliko od podatkov v sistemu SICRIS, COBISS/SciMet zajema podatke iz WoS in Scopus tudi za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI ter za slovenske univerze, in ne glede na tipologijo del, časovno okno ali druge omejitve iz razpisov. Avtocitati se, za razliko od sistema SICRIS, ugotavljajo v bazah podatkov WoS ali Scopus.

Za entitete, registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije), za avtorje z evidenčno šifro, za avtorja z identifikacijsko številko v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI in za slovenske univerze se dnevno pripravljajo različne statistike:
 • po letih objave člankov in
 • po letih citiranosti člankov (ne glede na leto objave člankov - v statistiko je lahko zajet tudi članek starejši od začetnega leta citiranosti, če je bil citiran od tega leta naprej).
Najnižje leto objave člankov, ki so zajeti v statistikah, je za WoS 1970, za Scopus pa 1996. V statistikah po letu objave člankov se upoštevajo samo citati od začetnega leta objave, ne upoštevajo pa se citati člankov, ki so izšli pred tem letom.
Več o delovanju COBISS/SciMet lahko izveste na portalu samem, kjer prav tako lahko preverite citiranost zase, svojo raziskovalno skupino, univerzo...


petek, 4. september 2015

V bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so v sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014.

Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s tem sporočilom pišite na naslov podpora@izum.si ali pokličite IZUM-ovo pomoč po telefonu 02/25 20 333.

Lep pozdrav,

Denis Rakuša
oddelek Operativnost aplikacij

IZUM, Institut informacijskih znanosti
Prešernova ul. 17, 2000 Maribor
T: +386 2 2520 333


četrtek, 9. julij 2015

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Osrednja humanistična knjižnica FF, Znanstveni inštitut FF, Univerza v Ljubljani in Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije vabijo na Strokovno srečanje predstavnikov raziskovalnih institucij, raziskovalcev in bibliotekarjev z naslovom Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru. Srečanje bo potekalo 18. junija 2015 v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti.

Program

 18. junij 2015 - Filozofska fakulteta UL
 10.30-11.00        Registracija udeležencev
 11.00-11.20        Uvodni nagovori: prof. dr. Martin Čopič, prorektor UL, g. Davor Šoštarič, direktor IZUM, prof. dr. Predrag Novaković, prodekan FF
 11.20-13.00        Sklop 1
 • prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (FF): Pobude za odpravo anomalij v vrednotenju raziskovalnega dela z namenom izboljšanja načel pravičnosti, transparentnosti in kakovosti objavljenih del v humanistiki in družboslovju          Povzetek    Prosojnice
 • izr. prof. dr. Miha Humar (BF): Politika vrednotenja raziskovalne uspešnosti z vidika raziskovalcev          Povzetek    Prosojnice
 • mag. Janez Jug (FDV): Vloga OSIC-ev pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti                                          Povzetek     Prosojnice
 • Anka Sollner Perdih (FF): Bibliotekarji-bibliografi med tnalom in nakovalom pri izdelavi bibliografij raziskovalcev     Povzetek     Prosojnice
Vprašanja in diskusija na obravnavane teme.
Moderatorja: doc. dr. Milan Lovenjak (OHK FF), Nataša Knap (SVK).
 13.00-13.30        Odmor
 13.30-15.30        Sklop 2
Okrogla miza z uvodnimi kratkimi predstavitvami problematike vrednotenja raziskovalne uspešnosti z vidika posameznih udeleženih inštitucij in predstavitvijo izbranih tem:
 • dr. Martin Grum (OSIC za humanistiko)
 • mag. Irena Sajovic (OSIC za naravoslovje)
 • dr. Mira Vovk-Avšič (OSIC za tehniko)
 • prof. dr. Tomaž Bartol (OSIC za biotehniko)    Povzetek
 • doc. dr. Jure Dimec (OSIC za medicino)
 • Davor Šoštarič, Apolonija Zupan Marolt (IZUM)   Povzetek    Prosojnice
 • Irena Sešek (NUK) Povzetek
 • dr. Mojca Kotar (UL)   Povzetek    Prosojnice
 • prof. dr. Alenka Šauperl (FF) Prosojnice.
Vprašanja in diskusija na obravnavane teme. Sodelovali sta tudi predstavnici ARRS, dr. Lidija Tičar Padar, pomočnica direktorja ARRS in Mateja Gašpirc, skrbnica za humanistične vede, Sektor za raziskovalne projekte.
Moderatorka: mag. Hedvika Pavlica Kolman (SVK, OHK FF).
15.30-16.00 Zaključek srečanja.

petek, 29. maj 2015

Nova predsednica Sekcije za visokošolske knjižnice Nataša Knap!


Čestitke novi predsednici sekcije Nataši Knap!
Sekcijo vodi Nataša Knap, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.
Člani Izvršnega odbora Sekcije:
 • mag. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica Biotehniške fakultete UL,
 • Kristina Pritekelj, Osrednja humanistična knjižnica, FF, UL,
 • Darko Majcenović, Centralna medicinska knjižnica, UL,
 • Martina Petan, Centralna ekonomska knjižnica UL,
 • Darja Vajs, Centralna tehniška knjižnica LJ.
Sekcija za visokošolske knjižnice skrbi za proučevanje in razreševanje strokovnih vprašanj skupnega pomena in podpira sodoben razvoj visokošolskega knjižničarstva. Zastopa strokovne interese zaposlenih v knjižnicah slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.

Sekcija za visokošolske knjižnice si prizadeva za uresničenje naslednjih ciljev:
 • pospeševanje sodobnega razvoja visokošolskega knjižničarstva,
 • vzpodbujanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami,
 • uresničevanje profesionalnih interesov zaposlenih v visokošolskih knjižnicah,
 • vzpostavljanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami in nosilci pedagoškega procesa na univerzah,
 • krepitev ugleda visokošolskih knjižnic na univerzah in v širši javnosti.   
Sekcija za visokošolske knjižnice združuje 74 slovenskih visokošolskih knjižnic. Na univerzi v Ljubljani jih deluje 41, na Univerzi v Mariboru 12, na Univerzi na Primorskem 6, na Univerzi v Novi Gorici 1 in v okviru samostojnih visokošolskih zavodov 14.

http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/visokosolske

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Osrednja humanistična knjižnica FF UL, Znanstveni inštitut FF UL in Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije organizirajo strokovno srečanje z naslovom Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru, ki bo v četrtek, 18. junija 2015, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (pred. 2, Aškerčeva 2, Ljubljana).

Strokovno srečanje je namenjeno predstavitvi novosti na področju bibliografij raziskovalcev in vrednotenja raziskovalne uspešnosti, pogovoru o spremembah, ki se napovedujejo na tem področju zaradi zahtev po objavah v prostem dostopu, ter o čim boljšem pretoku informacij med vsemi vključenimi akterji (ARRS, OSIC-i, raziskovalne inštitucije, IZUM, bibliografi).

Kotizacije ni. Prijava je obvezna!
Prijave udeležbe na srečanje sprejemamo najkasneje do 16. 6. 2015.
Dodatne informacije na spletni strani FF UL in pri mag. Hedviki Pavlica Kolman (e-pošta: hedvika.pavlica@ff.uni-lj.si).

Program


Več informacij in prijava  na: http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/bibliografija_raziskovalcev2015

sreda, 11. marec 2015

Posodobljen seznam revij v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov (ARRS)


Spoštovani!

 

Na naslovu http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/ lahko preberete obvestilo o objavi seznamov revij v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki jih pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti upošteva ARRS.

 

Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s tem sporočilom pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na telefonsko številko 02/25 20 333.

 

Lep pozdrav!

 

Apolonija Marolt Zupan

Bibliografije in SICRIS

Sektor Programska oprema

 

IZUM, Institut informacijskih znanosti

Prešernova ul. 17, 2000 Maribor


T: +386 2 2520 333