petek, 23. oktober 2015

Beall's list ali DOAJ?

Avtorji imajo na razpolago več orodij za preverjanje in izbor revije oz. založnika, v kateri bodo objavljali svoja dela.

Ena izmed pasti so tako imenovane predatorske revije in predatorski založniki. Za odprto dostopne revije sta najbolj (pri)znani orodji za odkrivanje le teh  Beall's list - seznam nezanesljivih založnikov, in DOAJ - seznam preverjenih, kvalitetnih revij in založnikov.

Mnogo raziskovalcev, založnikov, knjižnic po svetu priporoča uporabo DOAJ seznama, saj je postopek izbora za razvrstitev natančnejši in merila bolj tranparentna.


Vir: Graham Steel (http://www.openaccessweek.org/photo/beall-v-doaj?context=latest)

Ni komentarjev: