petek, 29. maj 2015

Nova predsednica Sekcije za visokošolske knjižnice Nataša Knap!


Čestitke novi predsednici sekcije Nataši Knap!
Sekcijo vodi Nataša Knap, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.
Člani Izvršnega odbora Sekcije:
  • mag. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica Biotehniške fakultete UL,
  • Kristina Pritekelj, Osrednja humanistična knjižnica, FF, UL,
  • Darko Majcenović, Centralna medicinska knjižnica, UL,
  • Martina Petan, Centralna ekonomska knjižnica UL,
  • Darja Vajs, Centralna tehniška knjižnica LJ.
Sekcija za visokošolske knjižnice skrbi za proučevanje in razreševanje strokovnih vprašanj skupnega pomena in podpira sodoben razvoj visokošolskega knjižničarstva. Zastopa strokovne interese zaposlenih v knjižnicah slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.

Sekcija za visokošolske knjižnice si prizadeva za uresničenje naslednjih ciljev:
  • pospeševanje sodobnega razvoja visokošolskega knjižničarstva,
  • vzpodbujanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami,
  • uresničevanje profesionalnih interesov zaposlenih v visokošolskih knjižnicah,
  • vzpostavljanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami in nosilci pedagoškega procesa na univerzah,
  • krepitev ugleda visokošolskih knjižnic na univerzah in v širši javnosti.   
Sekcija za visokošolske knjižnice združuje 74 slovenskih visokošolskih knjižnic. Na univerzi v Ljubljani jih deluje 41, na Univerzi v Mariboru 12, na Univerzi na Primorskem 6, na Univerzi v Novi Gorici 1 in v okviru samostojnih visokošolskih zavodov 14.

http://www.zbds-zveza.si/?q=node2/visokosolske

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Osrednja humanistična knjižnica FF UL, Znanstveni inštitut FF UL in Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije organizirajo strokovno srečanje z naslovom Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru, ki bo v četrtek, 18. junija 2015, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (pred. 2, Aškerčeva 2, Ljubljana).

Strokovno srečanje je namenjeno predstavitvi novosti na področju bibliografij raziskovalcev in vrednotenja raziskovalne uspešnosti, pogovoru o spremembah, ki se napovedujejo na tem področju zaradi zahtev po objavah v prostem dostopu, ter o čim boljšem pretoku informacij med vsemi vključenimi akterji (ARRS, OSIC-i, raziskovalne inštitucije, IZUM, bibliografi).

Kotizacije ni. Prijava je obvezna!
Prijave udeležbe na srečanje sprejemamo najkasneje do 16. 6. 2015.
Dodatne informacije na spletni strani FF UL in pri mag. Hedviki Pavlica Kolman (e-pošta: hedvika.pavlica@ff.uni-lj.si).

Program


Več informacij in prijava  na: http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/bibliografija_raziskovalcev2015