torek, 31. oktober 2017

Dan reformacije

Brez gibanja reformacije ne bi bilo slovenskega knjižnega jezika in po vsej verjetnosti tudi ne slovenskega naroda! Pod vplivom Martin Luthra, katerega učenec je bil, je namreč v 16. stoletju  Primož Trubar izdal prvo knjigo v slovenskem jeziku. Obstoj knjižnega jezika pa je pogoj za obstoj nekega naroda!Reformácija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimskokatoliške Cerkve.

Njen glavni začetnik je nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil liste s 95 tezami »o moči odpustkov«,  kjer je spodbijal del tedanje doktrine o odpustkih za mrtve v vicah (ni pa še obsojal drugih slabosti tedanje Cerkve). Glavni Luthrov ugovor je bil, da duhovnik mrtvim ne more dati nobenega odpustka, ker duhovniška oblast ne seže na oni svet, v vice; nenazadnje ga je motilo, da je bil denar od odpustkov namenjen gradnji Bazilike sv. Petra v Rimu (Cerkev si je v tem obdobju delila sodno oblast. Zato je namesto, da bi obtoženi odšel v zapor kupil odpustek in ostal svoboden). Luther je sprva zahteval le reformo katoliške cerkve, ker pa ga je ta zavrnila, se je oblikovala nova cerkvena organizacija, luteranska cerkev.

Prve kritike katoliške cerkve so se pojavile že v 14. stoletju. Anglež John Wycliffe in Čeh Jan Hus sta nastopila proti bogatenju cerkve in poudarila, da je edini vir vere Biblija, zato naj jo duhovniki razlagajo v domačem jeziku. Žal so ga zaradi njegovega prepričanja sežgali na grmadi.

Luthra je papež zaradi upora izobčil iz Cerkve, kasneje pa ga je izobčil tudi cesar. Zaradi reformacije je prišlo do razkola v Cerkvi; na severu Evrope so bili, grobo rečeno, protestanti, na jugu pa katoliki.

Luther je med drugim zahteval naslednje:

- naj bo cerkev revna in preprosta, prav tako tudi bogoslužje,
- zavzemal se je proti čaščenju svetnikov in relikvij,
- cerkev se ne sme postavljati nad državo
- vsak vernik naj sam bere Sveto pismo v svojem maternem jeziku.

Zadnja zahteva je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko književnost. V obdobju reformacije so se pojavile prve slovenske knjige. Leta 1550 je protestant Primož Trubar izdal Abecednik in Katekizem. Pomembni deli sta tudi Bohoričeva slovnica Zimske urice in Kreljeva Otročja biblija. Nastajali so prevodi Svetega pisma v številne evropske jezike, v slovenščino je Sveto pismo prevedel Jurij Dalmatin.

Reformacija se je torej razširila po vsej Evropi. Po drugih deželah so svoje nauke, podobne Luthrovim, širili Jean Calvin in Huldreich Zwingli v Švici, hugenoti v Franciji in drugi. V Angliji se je kralj Henrik VIII. odločil, da bo prekinil odnose s papežem in osnoval samostojno anglikansko cerkev, katere poglavar je angleški kralj.

Boj Rimskokatoliške cerkve proti reformatorjem imenujemo protireformacija.


Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Reformacija


ponedeljek, 23. oktober 2017

Mednarodni teden odprte znanosti na UM in promocija portala Odprimo:UM

Mednarodni teden odprte znanosti na UM in

promocija portala Odprimo:UM


23.‒26. oktober 2017


Ob mednarodnem tednu odprtega dostopa vas vabimo k ogledu spletnih seminarjev na temo odprte znanosti, ki jih ponujajo na portalu OpenAIRE, prav tako pa k obisku portala Odprimo:UM. 

Odprimo:UM

 

S podpisom Berlinske deklaracije o odprtem dostopu do znanja na področju znanosti in humanističnih ved, dne 3. marca 2014, se je Univerza v Mariboru kot 475-ta ustanova zavezala k uresničevanju temeljnega poslanstva akademskih ustanov, to je k širjenju znanja in kulturne dediščine na način, ki omogoča široko in enostavno dostopnost znanstvenih informacij v obliki publikacij in raziskovalnih podatkov, ki jih ustvarjajo.

 

Na portalu Odprimo:UM dobite osnovne in poglobljene informacije o odprtem dostopu, principu delovanja odprte znanosti. Obveščali pa vas bomo tudi o novostih na tem področju, ter o strategijah in politikah odprtega dostopa na UM.

 

Spletni seminarji so ob razpisanih urah. Za ogled spletnih seminarjev ni potrebna predhodna registracija. Lahko jih spremljate preko svojih računalnikov ali pa se nam pridružite v Učilnici Brede Filo v UKM.

 

ponedeljek, 23. 10. 2017  
 
torek, 24. 10. 2017            
 
sreda, 25. 10. 2017            
 
četrtek, 26. 10. 2017         
             11.00     Legal aspects of Open Science.  Prodromos Tsiavos       
             and Thomas Margoni
 
 
 
 
 

 


 

 


                                       petek, 6. oktober 2017