torek, 22. december 2015

Nov zakon o knjižničarstvu "Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU (ZKnj-1A)"


Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, peti odstavek 56. člena zakona pa se začne uporabljati 1. januarja 2018.


"Z A K O N  O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU (ZKnj-1A)"   (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015)


Prejšnji zakon o knjižničarstvu:

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)   (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 8. 11. 2001)

Vsebinsko vezan zakon:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002)

ponedeljek, 7. december 2015

Rešitev za članke v lažni reviji Wulfenia (plenilski)


OSIC-i, NUK in IZUM so dorekli rešitev za članke v COBISS-u, ki so v resnici bili objavljeni v lažni reviji Wulfenia, sprva pa so bili vezani na pravo indeksrinao revijo Wulfenia.
Kreiran je nov zapis z novo ISSN številko Y508-1254. Vsi članki, objavljeni v lažni reviji,  so sedaj vezani na to revijo. Posledično je seveda spremenjeno tudi vrednotenje člankov:
Spoštovani!

V OSICD smo za lažno revijo Wulfenia journal izdelali zapis ID=33720669, NUK pa ji je določil začasno številko kontinuiranega vira Y508-1254.


Članek iz te revije se zdaj kategorizira takole:

kategorija: 1NK (S); tipologija ni verificirana
točke: 5, št. avtorjev: 1

OSICD bo obvestil kreatorje tistih zapisov, ki so predmet verifikacije za OSICD.

Lep pozdrav!

Mag. Janez Jug
Vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za družboslovje

Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja / Jože Goričar Central Social Sciences Library

Fakulteta za družbene vede / Faculty of Social Sciences
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia