torek, 26. maj 2020

Preklic odredb o sejah in habilitacijskih postopkih


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 18. 5. 2020 izdal sklep, s katerim se PREKLIČE odredba z dne 18. 3. 2020 iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.
Ker je bila odredba z dne 18. 3. 2020 PREKLICANA, roki v habilitacijskih postopkih spet normalno tečejo.​​​


četrtek, 30. april 2020

Spletinar

Zasledili smo lep slovenski izraz za webinar SPLETINAR. Vabljeni, da ga čim pogosteje uporabljate, saj boste s tem pripomogli k rabi slovenskega jezika tam, kjer ni nujno potrebno uporabljati tujke.

torek, 14. april 2020

Branko Vadlja - dolgoleten šahovski sodnik na šahovskih turnirjih UKM

Vabljeni k branju prispevka o gospodu Branju Vadlji v Večeru, ki med drugim tudi vrsto let podpira šahovski turnir UKM kot mednarodno uveljavljen šahovski sodnik. Z njegovo pomočjo je tudi šahovski turnir UKM prepoznavnejši in vse bolj uveljavljen!


petek, 10. april 2020

Vesele velikonočne praznike

OSTANIMO DOMA!

Storitve UKM v času zaprtja knjižnice

BIBLIOGRAFIJA
Za vnos bibliografije pošljite na e-naslov bibliografije.ukm@um.si skenirane strani originalnega dokumenta. V kolikor je dokument javno objavljen v elektronski obliki na spletu, pošljite povezavo do CELEGA besedila objave. Če bomo za vnos potrebovali dodatne informacije, vas bomo kontaktirali.
V času zaprtja knjižnice svetovanje glede vrednotenja žal ne bo vedno mogoče. Informacije o tem najdete na povezavah BibliografijeBibliografija raziskovalcev na UM in Nezaupanja vredne založniške prakse.
Za pripravo oddaje vloge za pridobitev naziva si lahko pomagate z aplikacijo Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na UM.
Za informacije o bibliografijah smo na voljo tudi na telefonski številki (02) 25 07 447 vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30.
ODPRTA ZNANOST
Informacije o odprti znanosti in možnosti objavljanja v odprtem dostopu na UM najdete na ODPRIMO:UM.

Več o drugih storitvah, ki jih izvaja UKM Storitve UKM v času zaprtja knjižnice

ponedeljek, 30. marec 2020

EIFL obvestilo


Nekateri raziskovalci  ste prejeli obvestilo EIFL, v katerem vas obveščajo glede popustov plačila APC-jev pri treh založnikih (de Gruyter, SAGE, Edward Elgar Publishing). Priložena je datoteka z naslovi revij in naveden naslov URL, kjer je vedno objavljena zadnja različica datoteke z naslovi revij.

Seveda so slovenski konzorciji v svojih pogajanjih omogočili popuste plačila APC-jev tudi pri drugih založnikih. Informacije, kako do teh popustov, in založnike najdete v zavihku  Ugodnosti za raziskovalce UM na portalu ODPRIMO:UM .

četrtek, 19. marec 2020

PODATKI O SREČANJIH V BIBLIOGRAFSKEM OPISU

SKLEP, SPREJET NA 22. SEJI KOMISIJE ZA KATALOGIZACIJO (6. 3. 2020)
Podatke o srečanjih v bibliografskem opisu navajamo kot naslov ali dodatek k naslovu. V navedbah odgovornosti navajamo le osebe in združenja (organizacije, inštitucije, društva ipd.), ki so sodelovala pri nastanku bibliografskega vira.

Kadar je v glavnem viru podatkov naveden podatek o srečanju ali podatek o temi srečanja, ta podatek izberemo za naslov.

Kadar sta v glavnem viru podatkov navedena tako podatek o srečanju kot podatek o temi srečanja, za naslov izberemo enega od teh podatkov. Pri izboru ima prednost grafično poudarjen podatek. Če nobeden od teh podatkov ni grafično poudarjen, za naslov izberemo prvega od obeh. Neizbran podatek navedemo kot dodatek k naslovu.

Kadar je tema srečanja navedena kot samostojen dodatek k naslovu, jo zapišemo z veliko začetnico.

Druge dodatke k naslovu navedemo po vrstnem redu s predloge ali v drugem logičnem zaporedju.

Datum in kraj srečanja, ki na predlogi nista povezana z drugim podatkom, v bibliografskem opisu navedemo kot samostojen dodatek k naslovu. Datum in kraj srečanja, ki sta v viru podatkov navedena kot dva ločena podatka, v bibliografskem opisu navedemo kot en samostojen dodatek k naslovu.
Več na 

PODATKI O SREČANJIH V BIBLIOGRAFSKEM OPISU

od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.


OBVESTILO ZAPOSLENIM NA UNIVERZI V MARIBORU
Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 18. 3. 2020 izdal odredbo, iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.

Odredbo vam posredujemo v prilogi.

O nadaljevanju teka rokov boste pravočasno obveščeni.


sreda, 05. februar 2020

Sprejeti novi sklepi Komisije za katalogizacijo pri NUK

Sklepi, sprejeti na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019


Objavljeni so novi sklepi Komisije za katalogizacijo pri NUK:

• Navajanje obsega in drugih značilnosti pri virih, dostopnih prek spleta
• Okrajšava za izraz »elektronski -a -o«
• Več krajev srečanja – navajanje kvalifikatorjev v točki dostopa za srečanje
• Številka kot del imena korporacije
• Struktura točke dostopa za sekundarne političnoteritorialne enote (PTE)
• Spletna srečanja – kvalifikator
• Normativna točka dostopa in variantna točka dostopa za poimenovana srečanja brez generičnega izraza za srečanje
• Mednarodne inštitucije in mednarodni sestanki jezik navedbe v normativni točki dostopa
• Kraj srečanja – obvezen kvalifikator v točki dostopa za srečanje
• Korporacije narodnih manjšin v Sloveniji – jezik normativne točke dostopa
• Člen na začetku imena korporacije
• Zemljepisna imena – jezik navedbe v normativni točki dostopa

Dva sklepa pa smo uskladili s formatom COMARC/A:

• Normativne točke dostopa za fakultete, ki delujejo v okviru univerz, in za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov
• Zemljepisno ime v normativni točki dostopa za korporacije