petek, 20. november 2020

Mreža znanja - Odprti podatki in zmogljivostiVabimo vas na sklop predavanj Odprti podatki in zmogljivosti, ki bo 25. 11. 2020 potekal v okviru konference Mreža znanja 2020,

v sodelovanju s slovenskim predstavništvom NI4OS-Europe in mrežo SLING:

 

V znanosti, javni infrastrukturi in vsakdanjem življenju vse bolj uporabljamo velike količine podatkov in računalniške sisteme, s katerimi jih shranjujemo in obdelujemo. Evropska skupnost je z vrsto iniciativ, kot sta Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) in evropska superračunalniška iniciativa EuroHPC, zagotovila vse potrebno za obvladovanje naših podatkov ter podporo napredovanju znanosti in tehnologije, v Sloveniji pa te iniciative dodatno spodbujajo naše domače vlaganje v obvladovanje podatkov, superračunalniška omrežja, tehnologije znanja ter podatkovne repozitorije.

V sodelovanju s slovenskim predstavništvom evropskega projekta Nacionalne pobude za odprto znanost v Evropi (NI4OS-Europe – National Initiatives for Open Science in Europe) ter skupnostjo Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING s projekti HPC RIVR ter superračunalniki Maister, Trdina in EuroHPC Vega, ki bo z velikim podatkovnim sistemom za repozitorij odprte znanosti v začetku prihodnjega leta začel delovati na IZUM, vam bomo predstavili poglede vrhunskih raziskovalcev in seveda, kako lahko vsak od vas dostopa do podatkov in računske moči.

 

Predavanja bodo potekala v živo, drsnice in posnetke pa bomo po dogodku tudi objavili.

Celoten program s povzetki najdete tukaj: http://mrezaznanja.si/program-mreza-znanja-2020/

 Prosimo, da se na dogodek prijavite na: https://events.ni4os.eu/event/23/.

 Prosimo tudi za posredovanje vabila vsem, ki bi jih dogodek utegnil zanimati.

 

 Program sklopa predavanj Odprti podatki in zmogljivosti:

 

09.00 – 09.20

Evropski oblak odprte znanosti

Peter Sterle                      Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

 

09.20 – 09.40

Astronomski podatki v dobi velikih pregledov neba

dr. Andreja Gomboc      Univerza v Novi Gorici

09.40 – 10.30

Aktivnosti na področju superračunalništva v Sloveniji

Damjan Harisch              Arnes

Dejan Valh                       IZUM

dr. Matej Praprotnik      Kemijski inštitut

10.30 – 10.45

 

odmor

10.45 – 11.05

FAIRifikacija Nacionalne infrastrukture odprtega dostopa

dr. Milan Ojsteršek        Univerza v Mariboru

11.05 – 11.25

PaNOSC – Fotonski in nevtronski oblak odprte znanosti

dr. Aljoša Hafner             CERIC-ERIC

11.25 – 11.45

Ravnanje z raziskovalnimi podatki in načela FAIR

dr. Ana Slavec                  InnoRenew CoE

11.45 – 12.05

Interdisciplinarnost za nove preboje v znanosti in tehnologiji

dr. Marinka Žitnik            Univerza Harvard

 

Vabljeni!

 

 

torek, 3. november 2020

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

 

Vabljeni na videokonferenco

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Torek, 10.11.2020 ob 10.00

 

Raziskovanje se pojavlja kot nujna sestavina vsakdanjega življenja, ko se posameznikom in družinam odpirajo različne možnosti in alternative v domačem okolju in širšem prostoru. Skupnostna znanost (citizen science), ki v raziskovalno delo profesionalnih raziskovalcev vključuje izkustveno znanje vse širšega kroga nepoklicnih, laičnih raziskovalcev in prebivalcev na sploh, pridobiva vse večji pomen v raziskovalnem okolju kot tudi v skupnosti nasploh.

Temeljno poslanstvo skupnostne znanosti je deljenje znanja. Vključevanje laičnih raziskovalcev v raziskovalne projekte skupnostne znanosti lahko predstavlja most med lokalno skupnostjo in raziskovalnimi organizacijami. Seznanjanje s konkretnimi izkušnjami služi profesionalnim raziskovalcem za preverjanje teoretskih postavk in kot vir novih idej na njihovih področjih delovanja. In nenazadnje, skupnostna znanost omogoča razumevanje znanstvenega dela ter enostavnejšo aplikacijo rezultatov tega dela v življenje širše skupnosti.

Visokošolske knjižnice imajo pomembno vlogo pri delovanju skupnostne znanosti. S svojim delovanjem spodbujajo povezovanje med raziskovalci in širšo skupnostjo ter s tem lahko postajajo nekakšen inkubator projektov skupnostne znanosti.

Strokovno srečanje bo obravnavalo pomembno tematiko vključevanja širše skupnosti v projekte skupnostne znanosti. Namenjeno je najširšemu krogu uporabnikov od raziskovalcev, knjižničarjev pa do vseh, ki vas zanima raziskovalno delo.

Imeli boste priložnost spoznati, kako se z naštetimi problemi spopadajo v tujini, s kakšnimi izzivi se srečujejo in kakšne so njihove rešitve.

Svoje ideje, izkušnje ter pričakovanja boste lahko delili z izkušenimi predavatelji iz Slovenije in iz tujine ter z drugimi udeleženci srečanja.

V razpravi ob koncu srečanja se boste lahko tudi sami vključili v razpravo in prispevali svoja stališča glede obravnavane tematike.

 

Program:

 

10:00 – 10:25

The Internet is plagued with Trackers
Huma Shah

10:25 – 10:50

The power of many – Citizen Science at the University of Southern Denmark
Thomas Kaarstat & Anne Kathrine Overgaard

10:50 – 11:15

Predstavitev sponzorja Wiley / Sponsor presentation – Wiley

11:15 – 11:40

Anyone can Participate
Črtomir Podlipnik

11:40 – 12:05

BESPOC – A Prototype for Citizen Science Single Point of Contact at Universities
Tiberius Ignat


12:05 – 12:50

Razprava / Panel
(moderator Miro Pušnik)

ponedeljek, 26. oktober 2020

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2020)

 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: pravilnik) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/12 -ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon) objavlja

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2020)


Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

Do povračila stroškov APC so upravičeni prijavitelji pod naslednjimi pogoji:

(1) Prijavitelji so plačali stroške APC med 2. 9. 2019 in 1. 9. 2020.

(2) Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A', pri čemer velja uvrstitev v A' glede na seznam BIBLIO-A (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html) z dne 8. 9. 2020.

(3) Znanstvena objava, objavljena v zlatem odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava v skladu z 82. oziroma 105. členom pravilnika.

 

ponedeljek, 21. september 2020

PODATKI O SREČANJIH V BIBLIOGRAFSKEM OPISU V COBISS-u

 

Komisija za katalogizacijo NUK je marca 2020 sprejela nova navodila pri vnosu podatkov o srečanjih v bibliografskem opisu, ki jih po novem navajamo kot naslov ali dodatek k naslovu. V navedbah odgovornosti navajamo le osebe in združenja (organizacije, inštitucije, društva ipd.), ki so sodelovala pri nastanku bibliografskega vira.

 

Več na https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/komisija-za-katalogizacijo/sklepi/22

torek, 28. julij 2020

torek, 26. maj 2020

Preklic odredb o sejah in habilitacijskih postopkih


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 18. 5. 2020 izdal sklep, s katerim se PREKLIČE odredba z dne 18. 3. 2020 iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.
Ker je bila odredba z dne 18. 3. 2020 PREKLICANA, roki v habilitacijskih postopkih spet normalno tečejo.​​​


četrtek, 30. april 2020

Spletinar

Zasledili smo lep slovenski izraz za webinar SPLETINAR. Vabljeni, da ga čim pogosteje uporabljate, saj boste s tem pripomogli k rabi slovenskega jezika tam, kjer ni nujno potrebno uporabljati tujke.

torek, 14. april 2020

Branko Vadlja - dolgoleten šahovski sodnik na šahovskih turnirjih UKM

Vabljeni k branju prispevka o gospodu Branju Vadlji v Večeru, ki med drugim tudi vrsto let podpira šahovski turnir UKM kot mednarodno uveljavljen šahovski sodnik. Z njegovo pomočjo je tudi šahovski turnir UKM prepoznavnejši in vse bolj uveljavljen!


petek, 10. april 2020

Vesele velikonočne praznike

OSTANIMO DOMA!

Storitve UKM v času zaprtja knjižnice

BIBLIOGRAFIJA
Za vnos bibliografije pošljite na e-naslov bibliografije.ukm@um.si skenirane strani originalnega dokumenta. V kolikor je dokument javno objavljen v elektronski obliki na spletu, pošljite povezavo do CELEGA besedila objave. Če bomo za vnos potrebovali dodatne informacije, vas bomo kontaktirali.
V času zaprtja knjižnice svetovanje glede vrednotenja žal ne bo vedno mogoče. Informacije o tem najdete na povezavah BibliografijeBibliografija raziskovalcev na UM in Nezaupanja vredne založniške prakse.
Za pripravo oddaje vloge za pridobitev naziva si lahko pomagate z aplikacijo Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na UM.
Za informacije o bibliografijah smo na voljo tudi na telefonski številki (02) 25 07 447 vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30.
ODPRTA ZNANOST
Informacije o odprti znanosti in možnosti objavljanja v odprtem dostopu na UM najdete na ODPRIMO:UM.

Več o drugih storitvah, ki jih izvaja UKM Storitve UKM v času zaprtja knjižnice

ponedeljek, 30. marec 2020

EIFL obvestilo


Nekateri raziskovalci  ste prejeli obvestilo EIFL, v katerem vas obveščajo glede popustov plačila APC-jev pri treh založnikih (de Gruyter, SAGE, Edward Elgar Publishing). Priložena je datoteka z naslovi revij in naveden naslov URL, kjer je vedno objavljena zadnja različica datoteke z naslovi revij.

Seveda so slovenski konzorciji v svojih pogajanjih omogočili popuste plačila APC-jev tudi pri drugih založnikih. Informacije, kako do teh popustov, in založnike najdete v zavihku  Ugodnosti za raziskovalce UM na portalu ODPRIMO:UM .

četrtek, 19. marec 2020

PODATKI O SREČANJIH V BIBLIOGRAFSKEM OPISU

SKLEP, SPREJET NA 22. SEJI KOMISIJE ZA KATALOGIZACIJO (6. 3. 2020)
Podatke o srečanjih v bibliografskem opisu navajamo kot naslov ali dodatek k naslovu. V navedbah odgovornosti navajamo le osebe in združenja (organizacije, inštitucije, društva ipd.), ki so sodelovala pri nastanku bibliografskega vira.

Kadar je v glavnem viru podatkov naveden podatek o srečanju ali podatek o temi srečanja, ta podatek izberemo za naslov.

Kadar sta v glavnem viru podatkov navedena tako podatek o srečanju kot podatek o temi srečanja, za naslov izberemo enega od teh podatkov. Pri izboru ima prednost grafično poudarjen podatek. Če nobeden od teh podatkov ni grafično poudarjen, za naslov izberemo prvega od obeh. Neizbran podatek navedemo kot dodatek k naslovu.

Kadar je tema srečanja navedena kot samostojen dodatek k naslovu, jo zapišemo z veliko začetnico.

Druge dodatke k naslovu navedemo po vrstnem redu s predloge ali v drugem logičnem zaporedju.

Datum in kraj srečanja, ki na predlogi nista povezana z drugim podatkom, v bibliografskem opisu navedemo kot samostojen dodatek k naslovu. Datum in kraj srečanja, ki sta v viru podatkov navedena kot dva ločena podatka, v bibliografskem opisu navedemo kot en samostojen dodatek k naslovu.
Več na 

PODATKI O SREČANJIH V BIBLIOGRAFSKEM OPISU

od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.


OBVESTILO ZAPOSLENIM NA UNIVERZI V MARIBORU
Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 18. 3. 2020 izdal odredbo, iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.

Odredbo vam posredujemo v prilogi.

O nadaljevanju teka rokov boste pravočasno obveščeni.


sreda, 5. februar 2020

Sprejeti novi sklepi Komisije za katalogizacijo pri NUK

Sklepi, sprejeti na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019


Objavljeni so novi sklepi Komisije za katalogizacijo pri NUK:

• Navajanje obsega in drugih značilnosti pri virih, dostopnih prek spleta
• Okrajšava za izraz »elektronski -a -o«
• Več krajev srečanja – navajanje kvalifikatorjev v točki dostopa za srečanje
• Številka kot del imena korporacije
• Struktura točke dostopa za sekundarne političnoteritorialne enote (PTE)
• Spletna srečanja – kvalifikator
• Normativna točka dostopa in variantna točka dostopa za poimenovana srečanja brez generičnega izraza za srečanje
• Mednarodne inštitucije in mednarodni sestanki jezik navedbe v normativni točki dostopa
• Kraj srečanja – obvezen kvalifikator v točki dostopa za srečanje
• Korporacije narodnih manjšin v Sloveniji – jezik normativne točke dostopa
• Člen na začetku imena korporacije
• Zemljepisna imena – jezik navedbe v normativni točki dostopa

Dva sklepa pa smo uskladili s formatom COMARC/A:

• Normativne točke dostopa za fakultete, ki delujejo v okviru univerz, in za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov
• Zemljepisno ime v normativni točki dostopa za korporacije