sreda, 5. februar 2020

Sprejeti novi sklepi Komisije za katalogizacijo pri NUK

Sklepi, sprejeti na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019


Objavljeni so novi sklepi Komisije za katalogizacijo pri NUK:

• Navajanje obsega in drugih značilnosti pri virih, dostopnih prek spleta
• Okrajšava za izraz »elektronski -a -o«
• Več krajev srečanja – navajanje kvalifikatorjev v točki dostopa za srečanje
• Številka kot del imena korporacije
• Struktura točke dostopa za sekundarne političnoteritorialne enote (PTE)
• Spletna srečanja – kvalifikator
• Normativna točka dostopa in variantna točka dostopa za poimenovana srečanja brez generičnega izraza za srečanje
• Mednarodne inštitucije in mednarodni sestanki jezik navedbe v normativni točki dostopa
• Kraj srečanja – obvezen kvalifikator v točki dostopa za srečanje
• Korporacije narodnih manjšin v Sloveniji – jezik normativne točke dostopa
• Člen na začetku imena korporacije
• Zemljepisna imena – jezik navedbe v normativni točki dostopa

Dva sklepa pa smo uskladili s formatom COMARC/A:

• Normativne točke dostopa za fakultete, ki delujejo v okviru univerz, in za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov
• Zemljepisno ime v normativni točki dostopa za korporacije

 

Ni komentarjev: