torek, 04. maj 2021

Katalogizacija videoposnetkov

 

 

      naslovnica_videoposnetki.jpg

V NUK-u so objavili novo publikacijo, priročnik Katalogizacija videoposnetkov, avtorice Suzane Šulek, sodelavke NUK. V Priročniku boste našli navodila za bibliografsko obdelavo videoposnetkov, namenjen pa je vsem katalogizatorjem, tako začetnikom kot tistim z dolgoletnimi izkušnjami. Navodila se nanašajo tako na videoposnetek na fizičnem nosilcu kot na videoposnetek, dostopen na daljavo. Priročnik poleg osnovnih navodil in navodil po poljih formata za bibliografske podatke COMARC/B prinaša tudi informacije o tehničnih posebnostih pri predvajanju videoposnetkov, pregled pogostih napak pri njihovi katalogizaciji in seznam značilnih kod za vrsto avtorstva, dodani pa so tudi primeri polnih bibliografskih zapisov.To sporočilo ste prejeli, ker ste se na spletni strani Komisije za razvoj strokovnih osnov vzajemnega kataloga naročili na prejemanje obvestil in novosti. Za vsa dodatna pojasnila ali vprašanja smo vam z veseljem na voljo.

Portal Open editors

 Na portalu Open editors so zbrani podatki urednikov in uredniških odborod v znanstvenigh revijah. Vključeni so tudi slovesnki uredniki. S seznamom si lahko pomagamo tudi pri preverjanju sumljivih založnikih praks.

Lažna znanost

  Zanimivo branje o pasteh znanosti Matej HUš: Lažna znanost v: Alternator, št. 20, 2021 (ISSN 2712-3510) https://www.alternator.science/sl/daljse/lazna-znanost/ 

petek, 20. november 2020

Mreža znanja - Odprti podatki in zmogljivostiVabimo vas na sklop predavanj Odprti podatki in zmogljivosti, ki bo 25. 11. 2020 potekal v okviru konference Mreža znanja 2020,

v sodelovanju s slovenskim predstavništvom NI4OS-Europe in mrežo SLING:

 

V znanosti, javni infrastrukturi in vsakdanjem življenju vse bolj uporabljamo velike količine podatkov in računalniške sisteme, s katerimi jih shranjujemo in obdelujemo. Evropska skupnost je z vrsto iniciativ, kot sta Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) in evropska superračunalniška iniciativa EuroHPC, zagotovila vse potrebno za obvladovanje naših podatkov ter podporo napredovanju znanosti in tehnologije, v Sloveniji pa te iniciative dodatno spodbujajo naše domače vlaganje v obvladovanje podatkov, superračunalniška omrežja, tehnologije znanja ter podatkovne repozitorije.

V sodelovanju s slovenskim predstavništvom evropskega projekta Nacionalne pobude za odprto znanost v Evropi (NI4OS-Europe – National Initiatives for Open Science in Europe) ter skupnostjo Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING s projekti HPC RIVR ter superračunalniki Maister, Trdina in EuroHPC Vega, ki bo z velikim podatkovnim sistemom za repozitorij odprte znanosti v začetku prihodnjega leta začel delovati na IZUM, vam bomo predstavili poglede vrhunskih raziskovalcev in seveda, kako lahko vsak od vas dostopa do podatkov in računske moči.

 

Predavanja bodo potekala v živo, drsnice in posnetke pa bomo po dogodku tudi objavili.

Celoten program s povzetki najdete tukaj: http://mrezaznanja.si/program-mreza-znanja-2020/

 Prosimo, da se na dogodek prijavite na: https://events.ni4os.eu/event/23/.

 Prosimo tudi za posredovanje vabila vsem, ki bi jih dogodek utegnil zanimati.

 

 Program sklopa predavanj Odprti podatki in zmogljivosti:

 

09.00 – 09.20

Evropski oblak odprte znanosti

Peter Sterle                      Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

 

09.20 – 09.40

Astronomski podatki v dobi velikih pregledov neba

dr. Andreja Gomboc      Univerza v Novi Gorici

09.40 – 10.30

Aktivnosti na področju superračunalništva v Sloveniji

Damjan Harisch              Arnes

Dejan Valh                       IZUM

dr. Matej Praprotnik      Kemijski inštitut

10.30 – 10.45

 

odmor

10.45 – 11.05

FAIRifikacija Nacionalne infrastrukture odprtega dostopa

dr. Milan Ojsteršek        Univerza v Mariboru

11.05 – 11.25

PaNOSC – Fotonski in nevtronski oblak odprte znanosti

dr. Aljoša Hafner             CERIC-ERIC

11.25 – 11.45

Ravnanje z raziskovalnimi podatki in načela FAIR

dr. Ana Slavec                  InnoRenew CoE

11.45 – 12.05

Interdisciplinarnost za nove preboje v znanosti in tehnologiji

dr. Marinka Žitnik            Univerza Harvard

 

Vabljeni!

 

 

torek, 03. november 2020

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

 

Vabljeni na videokonferenco

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Torek, 10.11.2020 ob 10.00

 

Raziskovanje se pojavlja kot nujna sestavina vsakdanjega življenja, ko se posameznikom in družinam odpirajo različne možnosti in alternative v domačem okolju in širšem prostoru. Skupnostna znanost (citizen science), ki v raziskovalno delo profesionalnih raziskovalcev vključuje izkustveno znanje vse širšega kroga nepoklicnih, laičnih raziskovalcev in prebivalcev na sploh, pridobiva vse večji pomen v raziskovalnem okolju kot tudi v skupnosti nasploh.

Temeljno poslanstvo skupnostne znanosti je deljenje znanja. Vključevanje laičnih raziskovalcev v raziskovalne projekte skupnostne znanosti lahko predstavlja most med lokalno skupnostjo in raziskovalnimi organizacijami. Seznanjanje s konkretnimi izkušnjami služi profesionalnim raziskovalcem za preverjanje teoretskih postavk in kot vir novih idej na njihovih področjih delovanja. In nenazadnje, skupnostna znanost omogoča razumevanje znanstvenega dela ter enostavnejšo aplikacijo rezultatov tega dela v življenje širše skupnosti.

Visokošolske knjižnice imajo pomembno vlogo pri delovanju skupnostne znanosti. S svojim delovanjem spodbujajo povezovanje med raziskovalci in širšo skupnostjo ter s tem lahko postajajo nekakšen inkubator projektov skupnostne znanosti.

Strokovno srečanje bo obravnavalo pomembno tematiko vključevanja širše skupnosti v projekte skupnostne znanosti. Namenjeno je najširšemu krogu uporabnikov od raziskovalcev, knjižničarjev pa do vseh, ki vas zanima raziskovalno delo.

Imeli boste priložnost spoznati, kako se z naštetimi problemi spopadajo v tujini, s kakšnimi izzivi se srečujejo in kakšne so njihove rešitve.

Svoje ideje, izkušnje ter pričakovanja boste lahko delili z izkušenimi predavatelji iz Slovenije in iz tujine ter z drugimi udeleženci srečanja.

V razpravi ob koncu srečanja se boste lahko tudi sami vključili v razpravo in prispevali svoja stališča glede obravnavane tematike.

 

Program:

 

10:00 – 10:25

The Internet is plagued with Trackers
Huma Shah

10:25 – 10:50

The power of many – Citizen Science at the University of Southern Denmark
Thomas Kaarstat & Anne Kathrine Overgaard

10:50 – 11:15

Predstavitev sponzorja Wiley / Sponsor presentation – Wiley

11:15 – 11:40

Anyone can Participate
Črtomir Podlipnik

11:40 – 12:05

BESPOC – A Prototype for Citizen Science Single Point of Contact at Universities
Tiberius Ignat


12:05 – 12:50

Razprava / Panel
(moderator Miro Pušnik)