četrtek, 17. november 2011

Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev

31. maja 2011 je bil skupen sestanek predstavnikov OSIC-ev in IZUM-a. In ne morete si mislit, govorili so celo o tipologiji integrirnih virov! V zapisniku je integrirnim virom posvečen cel stavek:
"Integrirni viri in tipologija. Treba je razmisliti o novi skupini tipologij za integrirne vire; OSICD in OSICN skupaj z IZUM-om pripravita predlog s kriteriji, določili in tehničnimi rešitvami."
Še je torej upanje za enakovredno vrednotenje znanstvenega dela v Sloveniji, ne glede na njegovo pojavno obliko! Tisti avtorji znanstvenih objav, ki čakajo na vnos in priznanje njihovega znanstvenega dela v integririnih virih že leto ali pa še celo več, so verjetno ZELO veseli, da bo potrebno razmisliti o implementaciji tipologij za integrirne vire!?!

970 POLJE ZA POTREBE BIBLIOGRAFIJ - novosti

Spremembe TIPOLOGIJE DOKUMENTOV/DEL ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISS

Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo pripravili novo verzijo programske opreme Spletne bibliografije, V3.15.
Nova verzija vključuje:
- nov tip dokumentov/del "1.10" – Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje);
- pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS:
o podrobnejši izpis ocene A3 (sredstva izven ARRS);
o spremenjen izpis o uvrščenosti revij v baze podatkov (poleg baze, po kateri se kategorizira bibliografska enota, se izpišejo tudi druge baze, v katere je revija uvrščena);
o možnost izključitve zapisa iz točkovanja (970 – Polje za potrebe bibliografij).
Za izključitev zapisa iz točkovanja je v podpolje 970e – Posebnosti v točkovanju dodana nova koda "1" – zapis je izločen iz točkovanja. Spremenjeno je tudi ime podpolja (prej 970e – Objava izvirnika).
Dopolnjena sta tudi dokumenta Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti ter Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.
Objavljen je tudi zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev z dne 31. 5. 2011 (pregled problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti).
Lep pozdrav!
Lidija Curk, l.r.
Davor Šoštarič, l.r.
VODJA ODDELKA
DIREKTOR
Bibliografije in SICRIS

Strokovno srečanje: E-knjige in slovenske knjižnice

Strokovno srečanje: E-knjige in slovenske knjižnice
3. 11. 2011 Društvo bibliotekarjev Ljubljana vabi na strokovno srečanje

»E-knjige in slovenske knjižnice«
Tokratno strokovno srečanje se bo dotaknilo tekočega dogajanja, problemov in dobrih praks o e-knjigah v slovenskih knjižnicah. E-knjige kot gradivo, strokovni problemi, nove priložnosti, prve prakse in pogled naprej – o tem bodo spregovorili različni udeleženci z moderatorjem Janezom Kaničem na okrogli mizi.

Strokovno srečanje bo v soboto, 26. novembra 2011 z pričetkom ob 8.00 uri, v večnamenski dvorani Knjižnice Otona Župančiča (MKL), 3. nadstropje. Program bo zaključen do 13.00 ure.

Srečanje je brezplačno za vse prijavljene.

Prijave (ime in priimek, ustanova, e-naslov) zbiramo do zasedbe prostih mest na naslov info@dbl-drustvo.si.

Za okrepčilo bo poskrbljeno.

četrtek, 3. november 2011

Prvo in vodilno avtorstvo

Na pobudo dr. Zorana Rena, prodekana za izobraževanje na Fakuleti za strojništvo UM, smo začeli postopek o vodenju prvega oz. vodilnega avtorja za tiste prispevke, kjer iz same objave ni razvidno kdo je dejanski prvi oz. vodilni avtor. Postopek naj bi poenostavil zbiranje tovrstnih podatkov, ki bi bili zbrani na enem mestu in se jih podobno kot tipologijo znanstvenih prispevkov ne bi dalo spreminjati. V prvem koraku smo predlagali, da bi se podatek implemetiral v bibliografski zapis v polju 7XX oz. v polju 970xx. IZUM nam je odgovoril, da je to možno implemetirati v 970, vendar je storitev plačljiva. Razen v primeru, da se za to odločijo vse slovenske univerze. Z Univerze v Novi Gorici smo dobili odločen NE, čakamo pa še odgovor Univerze v Ljubljani in Primorske univerze. Tam so bibliotekarji ideji načeloma naklonjeni, vendar se morajo uskladiti vse fakultete med seboj. Med tem pa smo predlagali IZUMu naj nam izdela predračun, če bi morali storitev plačati. Je pa problem tudi v tem, da nam IZUM zaenkrat ne omogoča zaklepanja tega podatka. S tem pa nismo ničesar rešili. O tekočih aktivnostih bom še poročala.

Doktorske disertacije UM v ProQuest Dissertations&Theses A&I

Obveščamo vas, da je senat UM potrdil vključitev doktorskih disertacij UM v bazo ProQuest Dissertations&Theses A&I   (nekoč Digital dissertation). Po preoblikovanju pravilnika o podiplomskem študiju bo oddaja naloge obvezna za vse doktorande. Podobno kot sedaj velja za oddajo diplomskih nalog v DKUM. Vključitev bo omogočala tudi prost dostop do naloge, če se avtor sam tako odloči. S vključitvijo nalog v ProQuest Dissertations&Theses A&I pa si zagotovimo tudi sekundarno arhiviranje v Library of Congress brezplačno.

ponedeljek, 28. marec 2011

Tečaj kontinuiranih virov

Vsebuje tudi integrirne vire. Za vse,  ki še nimamo privilegija za obdelavo integrirnih virov, moramo žal poslušati 3 dnevni tečaj. Tudi, če imamo že privilegij za kontinuirane vire. Prijavite se čimprej, da ne bo zasedeno ali v obratnem primeru odpadlo zaradi premalo prijavljenih.

petek, 18. marec 2011

Integrirni viri - tipologija?

  Kako obdelati in določiti tipologijo prispevkom na spletnih straneh, ki so integrirni viri, se dopolnjujejo in SO ZNANSTVENEGA ZNAČAJA? Npr. http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/6607/0
Takšnih strani bo vse več, saj je to najcenejša varianta publiciranja. Vsebujejo pa že tudi znanstvene prispevke (izvirne, pregledne, povzetke).

Avtorstvo programske opreme

  Kako ugotoviti avtorstvo v primeru programske opreme?

Kako vnesti predlog zakona?

           Zanima me, če se in kako se obdelajo predlogi za sprejem nekega novega zakona? Gre za »Predlog Zakona o družbah tveganega kapitala« iz leta 2006 pri katerem je  avtor sodeloval na pogajanjih v Državnem zboru.

Kaj, če je avtor le del prispevka?


Kam umestiti izjavo v članku, ki je samo del članka, avtor izjave pa želi (zahteva) vnos v osebno bibliografijo? Včasih članek vsebuje tudi fotografijo. Izjava ni nujno navedena dobesedno, je povzeta, vendar ime avtorja izjave je navedeno med besedilom

nedelja, 13. marec 2011

Univerzitetna knjižnica Maribor - bibliografije

Dragi obiskovalci, obiskovalke BiblioUMa!

Veseli me, da ste se odločili pokukati naš spletni dnevnik. Spletni dnevnik je šele v fazi nastajanja in ker je to moj prvi poskus spletnega dnevnika vas prosim za malo potrpljenja in seveda OBILO AKTIVNEGA SODELOVANJA!

Namenjen je predvsem strokovni izmenjavi mnenj, vprašanj, problemov, ki se bibliografom porajajo pri vsakodnevni obdelavi in vnosu gradiva v COBISS za potrebe bibliografij.

Vabljeni ste, da komentirate, predlagate, sprašujete in delite svoje znanje!