četrtek, 17. november 2011

Spremembe TIPOLOGIJE DOKUMENTOV/DEL ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISS

Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo pripravili novo verzijo programske opreme Spletne bibliografije, V3.15.
Nova verzija vključuje:
- nov tip dokumentov/del "1.10" – Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje);
- pri vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS:
o podrobnejši izpis ocene A3 (sredstva izven ARRS);
o spremenjen izpis o uvrščenosti revij v baze podatkov (poleg baze, po kateri se kategorizira bibliografska enota, se izpišejo tudi druge baze, v katere je revija uvrščena);
o možnost izključitve zapisa iz točkovanja (970 – Polje za potrebe bibliografij).
Za izključitev zapisa iz točkovanja je v podpolje 970e – Posebnosti v točkovanju dodana nova koda "1" – zapis je izločen iz točkovanja. Spremenjeno je tudi ime podpolja (prej 970e – Objava izvirnika).
Dopolnjena sta tudi dokumenta Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti ter Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.
Objavljen je tudi zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev z dne 31. 5. 2011 (pregled problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti).
Lep pozdrav!
Lidija Curk, l.r.
Davor Šoštarič, l.r.
VODJA ODDELKA
DIREKTOR
Bibliografije in SICRIS

Ni komentarjev: