torek, 18. december 2018


Univerza v Mariboru se je pridružila programu založnika MDPI – Institutional Open Access Program (https://www.mdpi.com ) in s tem omogočila avtorjem UM v revijah založnika MDPI objavljati članke s 10 % popustom pri plačilu APC.

petek, 26. oktober 2018

Kaj moram vedeti o odprtem dostopu

Kot smo obljubili udeležencem delavnice, pa tudi za tiste, ki se delavnice niso mogli udeležiti v živo, smo prosojnice objavili na Odprimo:UM in so odprto dostopne vsem. Vabljeni k ogledu! Žal pa niste mogli sodelovati pri zabavni igrici,  v kateri so udeleženci lahko preverili svoje znanje o odprtem dostopu.


ponedeljek, 22. oktober 2018

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018)

ARRS je v sklopu podpore strategije Plan S v petek, 19. 20. 2018, objavil  Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018)  


Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo stroškov izvedeno v letu 2018. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A'.


 Znanstvena objava, objavljena v zlatem odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava skladno z 82. oziroma 105. členom pravilnika


Prijavijo se lahko raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi agencije. Prijavitelj lahko vloži vlogo za povračilo stroškov znanstvenih objav, objavljenih v zlatem odprtem dostopu.  


Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 300.000 EUR. 


Rok za oddajo je 2. 11. 2018!

petek, 19. oktober 2018

Prijave na delavnice "Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?!

Delavnice, ki jih bomo v okviru mednarodnega tedna odprtega dostopa izvedli v UKM, so vključene tudi v sklop predavanj Izpopolni UM. Vsi zaposleni in študentje na UM dobijo potrdila o udeležbi. Seveda pa so delavnice odprte tudi širši javnosti.
Delavnice bomo izvedli v torek, sredo in četrtek ob 11.00 uri v Čitalnici ČUK, trajajo pa 90 minut. Na koncu boste v obliki zabavnega kviza tudi preverili svoje znanje o odprtem dostopu!

Na delavnice se lahko prijavite na na spletni strani Razvoj in karirera zaposlenih UMčetrtek, 18. oktober 2018

Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?UKM vas v okviru mednarodnega tedna odprtega dostopa vabi na predavanja 
»Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?« (D. Legat, B. Korez, J. Grašič).
Predstavili vam bomo, kaj od raziskovalcev pričakuje Evropska skupnost glede odprtega dostopa, kako to doseči, kako vnesti svoja dela v DKUM in druge koristne informacije.
Odprti dostop do znanstvenih publikacij je v okviru evropskega raziskovalnega programa obvezen. 

Vsak dan od 23. do 25. 10. 2018 ob 10.00

Čitalnica ČUK, UKM

sreda, 19. september 2018

PUBLONS - orodje

Ste recenzent? Za lažjo evidenco svojih recenzij vam Clarivate Analitics ponuja orodje, ki je v pomoč recenzentom Publons . Kar nekaj recenzentov, ki prihaja iz UM, to orodje že uporablja. 

sreda, 12. september 2018

Nov zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja

Objavljen je nov Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja z dne 30. 5. 2018.

Med drugim:

Sporne revije
a) Ugrabljene revije
OSIC-i so ponovno naleteli na primer članka slovenskega raziskovalca v ugrabljeni reviji (Transylvanian review).
SKLEP:
Pri člankih v lažni reviji se tip dela ne vnaša (podpolje 001t bo OSIC zbrisal in zaklenil).
Skladno s tem se dopolnijo dodatna navodila katalogizatorjem.
Na naslednji sestanek povabimo predstavnico NUK-a (dr. Ireno Eiselt).

četrtek, 12. julij 2018

LILLIAD - Learning Center Innovation

47. letna LIBER konferenca je bila tokrat v Franciji, natančneje v LILLIAD centru Univerze v Lillu. LILLIAD je v bistvu centralna knjižnica univerze z učnim in eksperimentalnim centrom. V samem LILLIad-u se nahaja:
- centralna knjižnica,
- več predavalnic,
- skupinski prostor za počitek s časopisno čitalnico,
- skupinski delovni prostori, ki so opremljeni s tablo, velikim ekranom in spletom.

Vsi prostori, razen prostor aza počitek, so d ostopni s pametno kartico ali na šifro. Prav tako se delovni prostori rezervirajo preko spleta.

Več o samem LILLIAD-u lahko preberete na njihovi spletni strani. Tukaj pa objavljamo nekaj fotografskih utrinkov.