torek, 29. avgust 2017

Science Europe priporoča razkritje stroškov znanstvenih objav

(Bruselj, Antwerp – 26. 4.4 2017) Evropsko združenje agencij Science Europe je objavilo izjavo, ki priporoča razkritje stroškov znanstvenih objav.
Združenje Science Europe je zavezano k učinkovitemu in trajnostnemu izvajanju načel odprtega dostopa, zato predlaga, da ustanove, ki delujejo na področju znanosti, razkrijejo obseg stroškov oz. plačil za znanstvene objave v okviru odprtega dostopa in s tem prispevajo k transparentnosti na tem področju. Science Europe ustanove vabi k sodelovanju pri pobudi »Open APC Initiative«, ki pomeni odprt dostop do podatkov o stroških obdelave oz. objave člankov (ang. Article Processing Charge, okrajšava APC).
Pobuda izhaja iz predpostavke, da v okviru odprtega dostopa razkritje finančnih tokov med institucijami znanja in založbami omogoča primerljivost, ki naj bi dolgoročno prispevala k preglednejšim in stroškovno učinkovitejšim okvirnim dogovorom med njimi.
Dodatni podatki o pobudi »Open APC Initiative«: https://treemaps.intact-project.org
Dokument, ki ga je pripravila delovna skupina za odprt dostop, je bil predstavljen 26. aprila 2017 na mednarodni delavnici v Antwerpu z naslovom Izzivi trenutnih poslovnih modelov znanstvenega objavljanja (‘Challenging the Current Business Models in Academic Publishing’). Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je ustanovitvena članica Science Europe.
 
Povezani viri:


četrtek, 17. avgust 2017

COBISS+ spletni tečaji

Že nekaj časa je uporabnikom na voljo nov isklanik COBISS+ po vzajemnem knjižničnem katalogu COBISS. Ker se iskanje nekoliko razlikuje od OPAC-a in nudi tudi druge možnosti iskanja in shranjevanja, so vam na IZUM-u pripravili možnost spletnega učenja iskanja in preverjanja ustreznosti lastnih iskalnih strategij. Vabljeni k preizkusu!


Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo v COBISS+ vključili Spletno učenje COBISS+.
Dostop do vsebinskih poglavij v Spletnem učenju COBISS+ ima kdor koli.
Dodani so pa tudi “kvizi” (preizkusi), za kar pa je potrebna prijava uporabnika, ki se opravi v okviru spletnega učenja.
To sporočilo ste prejeli kot člani sistema COBISS.SI ali ker ste se na portalu Izobraževanje prijavili na prejemanje obvestil in novosti. Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s tem sporočilom pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na telefonsko številko 02/25 20 333.
Lep pozdrav!

IZUM - Institut informacijskih znanosti Maribor
Prešernova ulica 17, 2000 Maribor
T: +386 2 2520 331, F: +386 2 2526 336
E: izum@izum.si, W: www.izum.si