torek, 29. avgust 2017

Science Europe priporoča razkritje stroškov znanstvenih objav

(Bruselj, Antwerp – 26. 4.4 2017) Evropsko združenje agencij Science Europe je objavilo izjavo, ki priporoča razkritje stroškov znanstvenih objav.
Združenje Science Europe je zavezano k učinkovitemu in trajnostnemu izvajanju načel odprtega dostopa, zato predlaga, da ustanove, ki delujejo na področju znanosti, razkrijejo obseg stroškov oz. plačil za znanstvene objave v okviru odprtega dostopa in s tem prispevajo k transparentnosti na tem področju. Science Europe ustanove vabi k sodelovanju pri pobudi »Open APC Initiative«, ki pomeni odprt dostop do podatkov o stroških obdelave oz. objave člankov (ang. Article Processing Charge, okrajšava APC).
Pobuda izhaja iz predpostavke, da v okviru odprtega dostopa razkritje finančnih tokov med institucijami znanja in založbami omogoča primerljivost, ki naj bi dolgoročno prispevala k preglednejšim in stroškovno učinkovitejšim okvirnim dogovorom med njimi.
Dodatni podatki o pobudi »Open APC Initiative«: https://treemaps.intact-project.org
Dokument, ki ga je pripravila delovna skupina za odprt dostop, je bil predstavljen 26. aprila 2017 na mednarodni delavnici v Antwerpu z naslovom Izzivi trenutnih poslovnih modelov znanstvenega objavljanja (‘Challenging the Current Business Models in Academic Publishing’). Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je ustanovitvena članica Science Europe.
 
Povezani viri:


Ni komentarjev: