petek, 13. december 2013

Najava namestitve nove verzije programske opreme Bibliografije, V4.5, dopolnitev v informacijskem sistemu SICRIS ter sprememb dokumentov

Danes je na spletni strani IZUM objavljena najava sprememb pri   Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (obvestilo)

Obvestilo o spremembah št. 30/2013 v priročniku COMARC/B v času od 13. do 16. decembra 2013IZUM je včeraj, 12. 12. 2013,  v obvestilih in novostih objavil Obvestilo o Spremembah št. 30, 12. 12. 2013  , ki vsebujejo tudi spremembe, vezane na bibliografski zapis za potrebe bibliografij:
 
970 Polje za potrebe bibliografij*
 

V podpolju 970a lahko navedemo tudi vrsto avtorstva, s čimer dodatno pojasnimo vlogo korporacije pri izvedenem delu. V podpolju 970e je spremenjen pomen kode "0" – delu pripadajo vse točke (prej "0" – delo v izvirniku ni izšlo). Dodano je podpolje 970f – Skupno število sodelavcev pri raziskavi
 
 
 
Dodatek F.6 – Tipologija dokumentov/del – definicije in priporočila
 
Dodani oz. spremenjeni so opisi kod, tako da so usklajeni z veljavno tipologijo z dne 13. 12. 2013.
 
 
 
Dodatek F.9 – Bibliografski zapis za izvedeno delo (dogodek)
V novem dodatku so podana navodila za obdelavo izvedenih del (dogodkov).
Dodatek G – VRSTILEC UDK ZA ISKANJE (675c)
Dopolnjeno je besedilo pri vrstilcu "616-083". Dodani so vrstilci "81'23", "81'32" in "81'33".
 
14. Dodatek H – KODE ZA VRSTO AVTORSTVA (70X4, 71X4)
Dodana je koda "927" – Sodelavec pri raziskavi*. Sprememba pri kodah "170" – Kaligraf (prej Kaligraf (lepopisec)), "250" – Dirigent (prej Dirigent, zborovodja), "520" – Pisec besedila uglasbenih pesmi (prej Pisec besedila za pesmi (uglasbene)), "675" – Ocenjevalec (prej Kritik, ocenjevalec) in "994" – Somentor* (prej Komentor).

 
 
        

petek, 6. september 2013

Dopolnitev programske opreme COBISS na osnovi sestankov s predstavniki OSIC in ARRS ter pobud katalogizatorjevSpoštovani!


Na osnovi sestankov s predstavniki Osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) in Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ki sta potekala 16. 4. 2013 in 22. 5. 2013, ter na osnovi pobud katalogizatorjev, smo pripravili naslednje dopolnitve programske opreme COBISS:

1. V naslednjih dneh bo nameščena verzija V8.9-16 COBISS2/Katalogizacije. Novosti so:

- OSIC-i bodo lahko zaklenili prazno podpolje 001t in s tem onemogočili vnos podpolja pri zapisih, ki tipa (še) ne smejo vsebovati (npr. nekateri zapisi CIP);

- preverjanje prisotnosti podpolja 320a pri shranjevanju zapisov za prispevke s tipi 1.01, 1.02, 1.16 in pri zapisih za prispevke v zbornikih s tipi 1.06 in 1.08, če je pri zapisu za zbornik vnesen tip 2.31 ali 2.32;

- sprostitev kontrole, ki je onemogočala vnos podpolja 011a pri zapisih s tipi 1.16 in 1.17 (obveznost podpolja 4641 ostaja).

2. V COBISS3/Katalogizaciji bosta funkcionalnosti iz druge in tretje alineje prve točke realizirani tekom meseca septembra 2013.

3. Z mesecem julijem 2013 smo pričeli s pošiljanjem seznama zapisov CIP, ki so jih kreirale knjižnice pred več kot letom dni ter vsebujejo tipologijo in vsaj eno šifro raziskovalca. Zapisi CIP s tipologijo so lahko le začasni, zato jih je potrebno dopolniti.

4. V formatu ISO 690 se izpisujejo tudi opombe o nagradi (podpolje 334a).

Lep pozdrav! Apolonija Marolt Zupan, l.r. Davor Šoštarič, l.r.
Bibliografije in SICRIS DIREKTOR

četrtek, 29. avgust 2013

3.14 predavanja na tuji univerzi


Pozdravljeni!

 
Kaj narediti – za tipologijo 3.14 sem bila naučena, da se vnaša za izvedbo enega predavanja. Izrecno je bilo rečeno, da se ne vpisuje izvajanja celotnih predmetov kot vabljenih oz. gostujočih predavateljev na tujih univerzah. Zdaj vidim, da nekateri to vpisujejo in sem v dilemi – delam napako, ko svojim predavateljem govorim, da to ne spada v Cobiss, ampak v biografijo? Spodnji link je le za l. 2013, sem pregledala, da so se množično ti zapisi začeli pojavljati po l. 2004.

 


 


 

Ve vpisujete take primere? Kako bi se ve odločile – popustiti predavateljem in vnašati vse (problem je, da meni bolj naraščajo vnosi pod tipologijo 3 kot jih imam pod tipologijo 1 + 2 skupaj!)?

 

Lep dan,

Martina Kerec

univ. dipl. bib. in prof. zgod.

 
 

ponedeljek, 12. avgust 2013

Faktorji vpliva za leto 2012 v COBISS.SI so ažurirani

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so v sistemu COBISS.SI podatki o faktorjih vpliva za leto 2012 ažurirani.

Lep pozdrav,

oddelek Operativnost aplikacij

IZUM - Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17, Maribor
tel. 02 25 20 331

sobota, 13. julij 2013

Izpis opombe o nagradi pri izpisu bibliografije v COBISS-u


Na IZUM-u so v formatu ISO 690 omogočili izpis opombe o nagradi (podpolje 334a).

 

Primer izpisa opombe:

 

35. HOLZINGER, Andreas, SCHLÖGL, Martin, PEISCHL, Bernhard, DEBEVC, Matjaž. Preferences of handwriting recognition on mobile information systems in medicine : improving handwriting algorithm on the basis of real-life usability research. V: MARCA, David (ur.), SHISHKOV, Boris (ur.), VAN SINDEREN, Marten (ur.). ICE-B 2010 : proceedings of the International conference on e-business, Athens, Greece, July 26 - 28, 2010. [S. l.]: SciTePress, cop. 2010, str. 14-21. [COBISS.SI-ID 14316566], [Scopus do 11. 5. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
Nagrada: Best paper award, 2010
kategorija: 4C (Z2); tipologijo je verificiral OSICD
točke: 6.25, št. avtorjev: 4

 

četrtek, 20. junij 2013

Pereča vprašanja pri vnosu podatkov v vzajemni katalog za potrebe izpisa osebne bibliografije


Spoštovani,

 

na seji Sveta članic COBISS dne, 29. 5. 2013 smo se člani dogovorili, da pozovemo vse katalogizatorje, da posredujejo najbolj pereča vprašanja, s katerimi se srečujejo pri vnosu podatkov v vzajemni katalog za potrebe izpisa osebne bibliografije.

 

Prosimo vas, da pošljete svoja vprašanja na naslov irena.sesek@nuk.uni-lj.si do 5. 7. 2013.

 

Lep pozdrav,

 

Irena Sešek,

predsednica Sveta članic COBISS

 

Narodna in univerzitetna knjižnica

Turjaška 1

p.p.259

1000 Ljubljana

Tel.: 01 58 61 309, 041 736 247

Faks: 01 58 61 352


petek, 8. marec 2013

Posodobljena vstopna točka za izpis bibliografij

Na IZUM-u so 4. marca 2013 posodobili vstopno točko za izpis bibliografij. Prejšnjima dvema opcijama za izpis osebne bibliografije in izpis bibliografij serijskih publikacij je sedaj dodana še neposredna povezava na SICRIS. Tako imamo sedaj na isti vstopni točki združene vse segmente za izpise bibliografij, ki jih nudi IZUM. Posodobljena pa je tudi grafična podoba vstopne točke.  Vključene so tudi novice s področja bibliografije.