petek, 13. december 2013

Obvestilo o spremembah št. 30/2013 v priročniku COMARC/B v času od 13. do 16. decembra 2013IZUM je včeraj, 12. 12. 2013,  v obvestilih in novostih objavil Obvestilo o Spremembah št. 30, 12. 12. 2013  , ki vsebujejo tudi spremembe, vezane na bibliografski zapis za potrebe bibliografij:
 
970 Polje za potrebe bibliografij*
 

V podpolju 970a lahko navedemo tudi vrsto avtorstva, s čimer dodatno pojasnimo vlogo korporacije pri izvedenem delu. V podpolju 970e je spremenjen pomen kode "0" – delu pripadajo vse točke (prej "0" – delo v izvirniku ni izšlo). Dodano je podpolje 970f – Skupno število sodelavcev pri raziskavi
 
 
 
Dodatek F.6 – Tipologija dokumentov/del – definicije in priporočila
 
Dodani oz. spremenjeni so opisi kod, tako da so usklajeni z veljavno tipologijo z dne 13. 12. 2013.
 
 
 
Dodatek F.9 – Bibliografski zapis za izvedeno delo (dogodek)
V novem dodatku so podana navodila za obdelavo izvedenih del (dogodkov).
Dodatek G – VRSTILEC UDK ZA ISKANJE (675c)
Dopolnjeno je besedilo pri vrstilcu "616-083". Dodani so vrstilci "81'23", "81'32" in "81'33".
 
14. Dodatek H – KODE ZA VRSTO AVTORSTVA (70X4, 71X4)
Dodana je koda "927" – Sodelavec pri raziskavi*. Sprememba pri kodah "170" – Kaligraf (prej Kaligraf (lepopisec)), "250" – Dirigent (prej Dirigent, zborovodja), "520" – Pisec besedila uglasbenih pesmi (prej Pisec besedila za pesmi (uglasbene)), "675" – Ocenjevalec (prej Kritik, ocenjevalec) in "994" – Somentor* (prej Komentor).

 
 
        

Ni komentarjev: