ponedeljek, 22. oktober 2018

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018)

ARRS je v sklopu podpore strategije Plan S v petek, 19. 20. 2018, objavil  Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018)  


Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo stroškov izvedeno v letu 2018. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A'.


 Znanstvena objava, objavljena v zlatem odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava skladno z 82. oziroma 105. členom pravilnika


Prijavijo se lahko raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi agencije. Prijavitelj lahko vloži vlogo za povračilo stroškov znanstvenih objav, objavljenih v zlatem odprtem dostopu.  


Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 300.000 EUR. 


Rok za oddajo je 2. 11. 2018!

Ni komentarjev: