torek, 26. maj 2020

Preklic odredb o sejah in habilitacijskih postopkih


Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 18. 5. 2020 izdal sklep, s katerim se PREKLIČE odredba z dne 18. 3. 2020 iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.
Ker je bila odredba z dne 18. 3. 2020 PREKLICANA, roki v habilitacijskih postopkih spet normalno tečejo.​​​


Ni komentarjev: