petek, 15. julij 2016

Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI

Ne pozabite, 3. novembra 2016!

Program tečaja sledi najbolj perečim vprašanjem, ki jih imajo katalogizatorji pri svojem delu. Običajno so to:
  • novosti v tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS
  • dodatna navodila za katalogizacijo posameznih bibliografskih enot
  • bibliografije raziskovalcev in bibliografije, namenjene spremljanju raziskovalne dejavnosti
  • novosti v programski opremi Bibliografije in v informacijskem sistemu SICRIS
  • vodenje osebnih bibliografij za posamezne vrste izvedenih del
  • glavne definicije, koncepti in kategorije iz domače in svetovne prakse katalogizacije elektronskih virov
  • druga vprašanja in dileme
  • odprta vprašanja

Ni komentarjev: