četrtek, 7. november 2019

Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Uradnem listu RS, št. 65 je bil dne 30. 10. 2019 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki začne veljati 14. 11. 2019. Agencija bo ob uveljavitvi pravilnika objavila tudi neuradno prečiščeno besedilo pravilnika.

Ni komentarjev: