petek, 15. julij 2016

Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI

Ne pozabite, 3. novembra 2016!

Program tečaja sledi najbolj perečim vprašanjem, ki jih imajo katalogizatorji pri svojem delu. Običajno so to:
  • novosti v tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS
  • dodatna navodila za katalogizacijo posameznih bibliografskih enot
  • bibliografije raziskovalcev in bibliografije, namenjene spremljanju raziskovalne dejavnosti
  • novosti v programski opremi Bibliografije in v informacijskem sistemu SICRIS
  • vodenje osebnih bibliografij za posamezne vrste izvedenih del
  • glavne definicije, koncepti in kategorije iz domače in svetovne prakse katalogizacije elektronskih virov
  • druga vprašanja in dileme
  • odprta vprašanja

torek, 26. april 2016

Javna razprava - Predlog Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti

Na Biblioblogu so objavili:

V skladu z določili 29. in 39.b člena novega Zakona o knjižničarstvu je Ministrstvo za kulturo v predvidenem roku pripravilo predlog novega Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti, ki je z obrazložitvijo in spremljujočimi merili objavljen na e-upravi (Predlogi predpisov) in na spletni strani Ministrstva za kulturo na naslovuhttp://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/predpisi_v_pripravi_2016/. Na podlagi pripravljenega predloga je zaželeno tvorno sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti, morebitne konstruktivne odzive pričakujejo do 19. maja 2016. Društva kot samostojne pravne osebe seveda lahko posreduje svoja stališča neposredno na ministrstvo, vsi ostali, ki smo povezani pod ZBDS in želimo sodelovati, pa posredujmo svoja stališča pisno na naslov ZBDS (elektronski naslovinfo@zbds-zveza.si) do 6. maja 2016. Seja Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, ki bo prvi pretresel in obravnaval prispele predloge, bo že 9. maja in prav je, da imamo knjižničarji do takrat že vsaj do neke mere usklajena in izoblikovana stališča.

Vabljeni k sodelovanju!

četrtek, 21. april 2016

Strokovni posvet "Priložnosti in pasti elektronskega založništva" na Arnes Video portalu

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da si lahko predavanja posveta "Priložnosti in pasti elektronskega založništva", ki je potekal 4. februarja v UKM v soorganizaciji Univerzitetne knjižnice Maribor in Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, ogledate na Arnes Video portalu:

doc. dr. Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM)

izr. prof. dr. Janja Hojnik (Pravna fakulteta UM)

doc. dr. Igor Žiberna (Filozofska fakulteta,  UM)

dr. Vesna Mia Ipavec, Darja Kukovič, izr. prof. dr. Borut Jereb (Fakulteta za logistiko,  UM)
 
izr. prof. dr. Milan Ojsteršek (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM)

Primož Svetek (Primož Svetek, s.p.)

izr. prof. dr. Franci Gabrovšek (Inštitut za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU)

Nataša Knap, moderatorka (Fakulteta za varnostne vede UM)

Vabimo vas k ogledu predavanj in posredovanju tega obvestila!

Lep pozdrav,

Bernarda Korez