sreda, 6. januar 2016

Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru v SICRIS

Obveščamo vas, da je omogočen testni dostop do storitve Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na Univerzi v Mariboru”, ki skladno s habilitacijskimi merili Univerze v Mariboru omogoča vrednotenje bibliografije kandidata. Ker zaradi načina točkovanja bibliografije po habilitacijskih merilih popolnoma avtomatski izračun točk ni mogoč, aplikacija izračuna minimalno število točk, ki jih lahko nato kandidati po potrebi prekategorizirajo.

Storitev je dostopna preko SICRIS-a  na spletnem naslovu Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv.

Aplikacijo je pripravil IZUM ob podpori UKM in strokovnih služb rektorata. Testni izpisi so omogočeni vsem, ki so registrirani v bazi SICRIS in so v pomoč pri pripravi dokumentacije za habilitacijo.

Testno obdobje bo potekalo od 4. januarja  do 1. marca 2016.


Prosimo vas, da aplikacijo preizkusite. 

Vsa morebitna vprašanja, predloge in pripombe naslovite na  e-naslov Marka Kežmah ali Bernardo Korez  redaktorico bibliografije UM. 

torek, 22. december 2015

Nov zakon o knjižničarstvu "Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU (ZKnj-1A)"


Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, peti odstavek 56. člena zakona pa se začne uporabljati 1. januarja 2018.


"Z A K O N  O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KNJIŽNIČARSTVU (ZKnj-1A)"   (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015)


Prejšnji zakon o knjižničarstvu:

Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)   (Uradni list RS, št. 87/01 z dne 8. 11. 2001)

Vsebinsko vezan zakon:

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002)