petek, 19. september 2014

četrtek, 3. julij 2014

Bibliography ”Impact and Outcome of Libraries” compiled by Roswitha Poll, Münster 2014


Dear colleague,

 

The update of the publication Bibliography ”Impact and Outcome of Libraries” compiled by Roswitha Poll, Münster 2014 is now available as PDF file on the website of the Statistics and Evaluation Section on http://www.ifla.org/publications/publications-associated-with-the-s-e-section

 

This update is noteworthy since the International Standard on impact assessment (ISO 16439: Methods and procedures for assessing the impact of libraries) has been published recently after three years of intense work chaired by Roswitha Poll. Especially the sections “social impact”

(Chapter VI) and “financial value” (Chapter VIII) have increased considerately. Further,  a list of personal names has been added to facilitate the use of the bibliography.

 

We hope the bibliography will continue to be useful for all colleagues concerned with impact studies.

 

With best wishes

 


Markku Laitinen
Planning Officer
The National Library of Finland

VLOGA KNJIŽNIČARJEV PRI ODPIRANJU RAZISKOVALNIH PODATKOV IN VODENJU BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV 2

Na spletni strani ODK Jožeta Goričarja so objavljena predavanja z drugega dela srečanja  "Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v družboslovju (OSICD) "

Gradivo:
Kotar in Jug: Vloga knjižničarjev pri kategorizaciji in klasifikaciji znanstvenih podatkovnih publikacij v Sloveniji

Jug: Naloge OSICD pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti in sodelovanje z bibliografi

Jug: Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS

Vončina, Mur in Jug:
 Problemi pri katalogizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti

V zadnji je, od prosojnice 76 naprej, tudi seznam del, za katera bi po razpisu ARRS, prijavitelji morali podati dokazila iz COBISS-a, pa to v resnici ni mogoče.

četrtek, 19. junij 2014

V medresorskem usklajevanju dopolnitve Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Na strani ARRS sta  objavljena Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti