četrtek, 19. junij 2014

V medresorskem usklajevanju dopolnitve Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Na strani ARRS sta  objavljena Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
 

Reorganizirana in posodobljena baza podatkov SNIP (Scopus)

S 6. 6. 2014 je bila nameščena reorganizirana in posodobljena baza podatkov SNIP - Source Normaliz. Impact per Paper - (brisane revije s faktorjem vpliva 0, dopolnitve faktorjev vpliva za leta 2010–2012)

VLOGA KNJIŽNIČARJEV PRI ODPIRANJU RAZISKOVALNIH PODATKOV IN VODENJU BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV

Včeraj, 18. 6. 2014, je bila v okviru FOSTER projekta izvedeno posvetovanje "VLOGA KNJIŽNIČARJEV PRI ODPIRANJU RAZISKOVALNIH PODATKOV IN VODENJU BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV". Slišali smo nekaj novosti in predstavljene so bile nekatere aktivnosti s področja odprtega dostopa.
Izvedeni sta bili dve delavnici:  Odprti raziskovalni podatki v družboslovju in humanistiki (ADP) in Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti v družboslovju (OSICD) .

Nekaj prosojnic je že objavljenih na zgornji povezavi.

torek, 3. junij 2014

Podatki za razpise ARRS v SICRIS

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (08. 04. 2014 - Ciljni raziskovalni programi)

V okviru informacijskega sistema SICRIS so pri raziskovalcih objavljeni Podatki za razpise ARRS (21. 5. 2014 - Programski razpis)