ponedeljek, 28. marec 2011

Tečaj kontinuiranih virov

Vsebuje tudi integrirne vire. Za vse,  ki še nimamo privilegija za obdelavo integrirnih virov, moramo žal poslušati 3 dnevni tečaj. Tudi, če imamo že privilegij za kontinuirane vire. Prijavite se čimprej, da ne bo zasedeno ali v obratnem primeru odpadlo zaradi premalo prijavljenih.

petek, 18. marec 2011

Integrirni viri - tipologija?

  Kako obdelati in določiti tipologijo prispevkom na spletnih straneh, ki so integrirni viri, se dopolnjujejo in SO ZNANSTVENEGA ZNAČAJA? Npr. http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/6607/0
Takšnih strani bo vse več, saj je to najcenejša varianta publiciranja. Vsebujejo pa že tudi znanstvene prispevke (izvirne, pregledne, povzetke).

Avtorstvo programske opreme

  Kako ugotoviti avtorstvo v primeru programske opreme?

Kako vnesti predlog zakona?

           Zanima me, če se in kako se obdelajo predlogi za sprejem nekega novega zakona? Gre za »Predlog Zakona o družbah tveganega kapitala« iz leta 2006 pri katerem je  avtor sodeloval na pogajanjih v Državnem zboru.