petek, 9. februar 2018

Nov seznam revij BIBLIO-A za leto 2017

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo namestili nove sezname revij, ki so v letu 2017 vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov in se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (BIBLIO-A).

Lep pozdrav!
IZUM - Institut informacijskih znanosti
Prešernova ulica 17 | 2000 Maribor
T: +386 2 25 20 331 | F: +386 2 25 26 336 | www.izum.si | izum@izum.si


petek, 2. februar 2018

Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja, 30. 11. 2017

The number and proportion of freely available articles is growing; reaching 45% of the literature published in 2015

The number and proportion of freely available articles is growing; reaching 45% of the literature published in 2015 (Juan Pablo Alperin)


Using open data and open services, a large-scale study of the state of open and free access has found both the number and proportion of articles freely available to the public is growing, having reached 45% of the literature published in 2015. Juan Pablo Alperin reveals more about this study and suggests we are at the beginning of a new era of large-scale, big data research on the state of scholarly publishing and public access to research. Services such as Unpaywall allow us to see what research people are trying to access, as well as that which is already freely available, and this again shows almost half of overall demand being met by some type of open access.


ponedeljek, 27. november 2017

Trije raziskovalci Univerze v Mariboru na seznamu visoko citiranih raziskovalcev za leto 2017

Na seznam visoko citiranih raziskovalcev (Highly Cited Researchers) družbe Clarivate Analytics za leto 2017, ki vključuje vodilne raziskovalce iz vsega sveta, ki delujejo na področju naravoslovnih in družboslovnih ved, so se uvrstili trije raziskovalci iz Slovenije, vsi iz Univerze v Mariboru: prof. dr. Željko Knez in prof. dr. Mojca Škerget iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter prof. dr. Marjan Mernik iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Njihove raziskave se uvrščajo v zgornji 1% po indeksu citiranosti na področju kmetijstva oz. računalništva in tako veljajo za raziskovalce z izjemnimi dosežki na znanstvenoraziskovalnem področju. Letošnji seznam obsega približno 3.400 visoko citiranih raziskovalcev na 21 znanstvenoraziskovalnih področjih, s poudarkom na sodobnih raziskovalnih dosežkih.


Seznam visoko citiranih raziskovalcev (Highly Cited Researchers), ki ga letno pripravlja družba  Clarivate Analytics, vključuje vodilne raziskovalce iz vsega sveta, ki delujejo na področju naravoslovnih in družboslovnih ved. Seznam tako vključuje zgolj visoko citirane znanstvene publikacije na področju naravoslovnih in družboslovnih ved, ki so nastale v 11-letnem obdobju med leti 2005 in 2015, in ki so indeksirane v bibliografski bazi podatkov »Web of Science Core Collection«. 

Visoko citirane znanstvene publikacije so znanstveni prispevki, ki se v bazi podatkov »Web of Science« uvrščajo v zgornji 1 % po indeksu citiranosti glede na področje in vrsto prispevka. Podatki o citiranosti temeljijo na kazalnikih ESI (»Essential Science Indicators«). Raziskovalci, ki so objavili visoko citirane publikacije na področju, ki ga opredeljujejo kazalniki ESI, veljajo za pomembne raziskovalce. Avtorji znanstvenih publikacij, ki so v kategoriji zgornjega 1 % po indeksu citiranosti prisotni z več kot enim prispevkom, tako veljajo za raziskovalce z izjemnimi dosežki na znanstvenoraziskovalnem področju. 

Družba Clarivate Analytics je neodvisna družba, ki upravlja zbirko multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov, ki vključujejo podatke o znanstvenoraziskovalnih in akademskih raziskavah, patentih, zakonodajnih standardih, farmacevtski biotehnologiji, varstvom blagovnih znamk in patentov, registraciji oz. varstvu domen ter upravljanju in varstvu intelektualne lastnine.  

​Več o omenjenem seznamu najdete na https://clarivate.com/hcr/ ali pa si ogledate video, kjer boste spoznali metodologijo, ki je bila pri tem uporabljena, ter kaj to imenovanje pomeni za posamezne raziskovalce in njihove institucije.