ponedeljek, 28. maj 2018

Brezplačen webinar o spremembah evropskega zakona o avtorskih pravicah

Europe is preparing to implement significant changes to copyright law and this will inevitably influence how research libraries function. On Monday 4 June, our Copyright & Legal Matters Working Group will hold a webinar on this topic. Please join us to learn the latest news on the European Commission’s proposal, and the implications for research and libraries if the legislation is passed in its current form. LearnMore & Register

torek, 22. maj 2018

Sprememba v postopku oddaje disertacij v ProQuest na UM

Obveščamo vas o spremembi načina oddaje doktorskih del v podatkovno zbirko Proquest Dissertations & Theses Global. Od 24. maja 2018 administrativni portal  za oddajo del v omenjeno bazo, do katerega so doktorandi dostopali preko spletne povezave objavljene na spletni strani DKUM, ne bo več deloval.
Univerza v Mariboru je s Proquestom podpisala novi dogovor, s katerim prehajamo na avtomatsko prevzemanje doktoratov iz Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Zato za vnos doktoratov v največjo svetovno zbirko doktorskih nalog doktorandi ne bodo več skrbeli sami.
Po sklepu Senata Univerze v Mariboru z dne 18. 10. 2011 in letos sprejetim Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru je oddaja doktorskih disertacij v podatkovno zbirko Proquest Dissertations & Theses Global obvezna. Do danes se v omenjeni bazi nahaja 154 doktoratov študentov Univerze v Mariboru.
Za redno in pravilno prevzemanje bo skrbela UKM.
Prosimo, da o spremembi, ki bo stopila v veljavo 24. maja 2018, obvestite vaše referate za študijsko dejavnost.

sreda, 25. april 2018

Nezaupanja vredne konference

Po vzoru portala, ki vam je v pomoč za preverjanje nazaupanja vrednih revij Think.Check.Submit, je na spletu objavljen nov portal za preverjanje konferenc Think. Check. Attend .
Če se udeležujete konferenc v tujini, vam svetujemo, da pred prijavo preverite ali gre za zaupanja vredno konferenco.