četrtek, 4. november 2021

Nove prakse grabežljivih založb - lažni prevzemi

Na portalu revije Nature so 26. oktobra 2021 objavili članek  "Predatory publishers’ latest scam: bootlegged and rebranded papers" v katerem opisujejo konkreten primer nove prakse, ki vključuje lažne prevzeme. Že ugotovljena nezaupanja vredna založba deluje naprej pod novim imenom z istimi revijami, ISSN-ji in doi. Opisana je založba OMICS, ki se je v resnici samo primenovala v Hilaris. Obe založbi sta registrirani v Belgiji, ostali so isti naslovi revij, ISSN številke in doi oznake, ter isti odgovorni uredniki.