ponedeljek, 30. marec 2020

EIFL obvestilo


Nekateri raziskovalci  ste prejeli obvestilo EIFL, v katerem vas obveščajo glede popustov plačila APC-jev pri treh založnikih (de Gruyter, SAGE, Edward Elgar Publishing). Priložena je datoteka z naslovi revij in naveden naslov URL, kjer je vedno objavljena zadnja različica datoteke z naslovi revij.

Seveda so slovenski konzorciji v svojih pogajanjih omogočili popuste plačila APC-jev tudi pri drugih založnikih. Informacije, kako do teh popustov, in založnike najdete v zavihku  Ugodnosti za raziskovalce UM na portalu ODPRIMO:UM .

četrtek, 19. marec 2020

PODATKI O SREČANJIH V BIBLIOGRAFSKEM OPISU

SKLEP, SPREJET NA 22. SEJI KOMISIJE ZA KATALOGIZACIJO (6. 3. 2020)
Podatke o srečanjih v bibliografskem opisu navajamo kot naslov ali dodatek k naslovu. V navedbah odgovornosti navajamo le osebe in združenja (organizacije, inštitucije, društva ipd.), ki so sodelovala pri nastanku bibliografskega vira.

Kadar je v glavnem viru podatkov naveden podatek o srečanju ali podatek o temi srečanja, ta podatek izberemo za naslov.

Kadar sta v glavnem viru podatkov navedena tako podatek o srečanju kot podatek o temi srečanja, za naslov izberemo enega od teh podatkov. Pri izboru ima prednost grafično poudarjen podatek. Če nobeden od teh podatkov ni grafično poudarjen, za naslov izberemo prvega od obeh. Neizbran podatek navedemo kot dodatek k naslovu.

Kadar je tema srečanja navedena kot samostojen dodatek k naslovu, jo zapišemo z veliko začetnico.

Druge dodatke k naslovu navedemo po vrstnem redu s predloge ali v drugem logičnem zaporedju.

Datum in kraj srečanja, ki na predlogi nista povezana z drugim podatkom, v bibliografskem opisu navedemo kot samostojen dodatek k naslovu. Datum in kraj srečanja, ki sta v viru podatkov navedena kot dva ločena podatka, v bibliografskem opisu navedemo kot en samostojen dodatek k naslovu.
Več na 

PODATKI O SREČANJIH V BIBLIOGRAFSKEM OPISU

od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.


OBVESTILO ZAPOSLENIM NA UNIVERZI V MARIBORU
Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, dne 18. 3. 2020 izdal odredbo, iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ter zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenje in zdravje ljudi in ki lahko v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, od 18. 3. 2020 pa do preklica v postopkih izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, roki ne tečejo.

Odredbo vam posredujemo v prilogi.

O nadaljevanju teka rokov boste pravočasno obveščeni.


sreda, 05. februar 2020

Sprejeti novi sklepi Komisije za katalogizacijo pri NUK

Sklepi, sprejeti na dopisni seji Komisije za katalogizacijo, ki je potekala med 18. in 23. 12. 2019


Objavljeni so novi sklepi Komisije za katalogizacijo pri NUK:

• Navajanje obsega in drugih značilnosti pri virih, dostopnih prek spleta
• Okrajšava za izraz »elektronski -a -o«
• Več krajev srečanja – navajanje kvalifikatorjev v točki dostopa za srečanje
• Številka kot del imena korporacije
• Struktura točke dostopa za sekundarne političnoteritorialne enote (PTE)
• Spletna srečanja – kvalifikator
• Normativna točka dostopa in variantna točka dostopa za poimenovana srečanja brez generičnega izraza za srečanje
• Mednarodne inštitucije in mednarodni sestanki jezik navedbe v normativni točki dostopa
• Kraj srečanja – obvezen kvalifikator v točki dostopa za srečanje
• Korporacije narodnih manjšin v Sloveniji – jezik normativne točke dostopa
• Člen na začetku imena korporacije
• Zemljepisna imena – jezik navedbe v normativni točki dostopa

Dva sklepa pa smo uskladili s formatom COMARC/A:

• Normativne točke dostopa za fakultete, ki delujejo v okviru univerz, in za srednje, višje in druge šole, ki delujejo v okviru šolskih centrov
• Zemljepisno ime v normativni točki dostopa za korporacije