petek, 4. september 2015

V bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so v sistemu COBISS.SI v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2014.

Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s tem sporočilom pišite na naslov podpora@izum.si ali pokličite IZUM-ovo pomoč po telefonu 02/25 20 333.

Lep pozdrav,

Denis Rakuša
oddelek Operativnost aplikacij

IZUM, Institut informacijskih znanosti
Prešernova ul. 17, 2000 Maribor
T: +386 2 2520 333


četrtek, 9. julij 2015

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Osrednja humanistična knjižnica FF, Znanstveni inštitut FF, Univerza v Ljubljani in Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije vabijo na Strokovno srečanje predstavnikov raziskovalnih institucij, raziskovalcev in bibliotekarjev z naslovom Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru. Srečanje bo potekalo 18. junija 2015 v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti.

Program

 18. junij 2015 - Filozofska fakulteta UL
 10.30-11.00        Registracija udeležencev
 11.00-11.20        Uvodni nagovori: prof. dr. Martin Čopič, prorektor UL, g. Davor Šoštarič, direktor IZUM, prof. dr. Predrag Novaković, prodekan FF
 11.20-13.00        Sklop 1
 • prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (FF): Pobude za odpravo anomalij v vrednotenju raziskovalnega dela z namenom izboljšanja načel pravičnosti, transparentnosti in kakovosti objavljenih del v humanistiki in družboslovju          Povzetek    Prosojnice
 • izr. prof. dr. Miha Humar (BF): Politika vrednotenja raziskovalne uspešnosti z vidika raziskovalcev          Povzetek    Prosojnice
 • mag. Janez Jug (FDV): Vloga OSIC-ev pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti                                          Povzetek     Prosojnice
 • Anka Sollner Perdih (FF): Bibliotekarji-bibliografi med tnalom in nakovalom pri izdelavi bibliografij raziskovalcev     Povzetek     Prosojnice
Vprašanja in diskusija na obravnavane teme.
Moderatorja: doc. dr. Milan Lovenjak (OHK FF), Nataša Knap (SVK).
 13.00-13.30        Odmor
 13.30-15.30        Sklop 2
Okrogla miza z uvodnimi kratkimi predstavitvami problematike vrednotenja raziskovalne uspešnosti z vidika posameznih udeleženih inštitucij in predstavitvijo izbranih tem:
 • dr. Martin Grum (OSIC za humanistiko)
 • mag. Irena Sajovic (OSIC za naravoslovje)
 • dr. Mira Vovk-Avšič (OSIC za tehniko)
 • prof. dr. Tomaž Bartol (OSIC za biotehniko)    Povzetek
 • doc. dr. Jure Dimec (OSIC za medicino)
 • Davor Šoštarič, Apolonija Zupan Marolt (IZUM)   Povzetek    Prosojnice
 • Irena Sešek (NUK) Povzetek
 • dr. Mojca Kotar (UL)   Povzetek    Prosojnice
 • prof. dr. Alenka Šauperl (FF) Prosojnice.
Vprašanja in diskusija na obravnavane teme. Sodelovali sta tudi predstavnici ARRS, dr. Lidija Tičar Padar, pomočnica direktorja ARRS in Mateja Gašpirc, skrbnica za humanistične vede, Sektor za raziskovalne projekte.
Moderatorka: mag. Hedvika Pavlica Kolman (SVK, OHK FF).
15.30-16.00 Zaključek srečanja.